Now showing items 1-2 of 2

  • Extrémy funkce jedné a více proměnných 

    Floderová, Hana
    Extrémy funkce jedné a více proměnných je problematika, ve které se snažíme vypočítat maximum nebo minimum funkce. Maximum a minimum funkce může být lokální, globální a u extrémů funkce více proměnných ještě vázané. K ...
  • Geometrické struktury založené na kvaternionech. 

    Floderová, Hana
    Geometrickou strukturou nazýváme dvojici (V, G), kde V je vektorový prostor a G je podgrupa GL(V), což je množina všech matic přechodu. V této práci klasifikujeme ty struktury, které jsou založeny na vlastnostech kvaternionů. ...