Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza vybraných obsahových látek v extraktu z bezových větviček 

  Škeřík, Jan
  Diplomová práce se zabývá optimalizací a ověřením podmínek pro separaci proteinů obsažených ve větvičkách bezu černého (Sambucus nigra L.) technikou RP-HPLC. Měření probíhalo na HPLC systému s UV-VIS detektorem. Byla použita ...
 • Mikrobiální lipázy a jejich využití 

  Pavlačková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na studium preparátu do odlučovačů tuků a odpadních potrubí, který obsahuje mikroorganismy s lipolytickou aktivitou. Teoretická část práce popisuje lipázy, mikroorganismy, které tyto enzymy ...
 • Odbourávání tuků v odpadech 

  Artýszková, Jana
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na studium možností odbourávání tuků v odpadních vodách se zaměřením na využití mikroorganismů s lipolytickou aktivitou pro specifické odpadní vody bohaté na tuky, vznikající v ...
 • Proteomická identifikace enzymů degradující rostlinnou biomasu 

  Romanová, Kristýna
  Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku biomasy využitelné pro energetické účely, zejména na zemědělské odpady, které se dají využít jako substrát pro bioplynové stanice. Dále se zabývá proteomikou, jejími cíly ...
 • Studium produkce hydrolytických enzymů pro zpracování celulosového odpadu 

  Řezáčová, Barbora
  Studium produkce hydrolytických enzymů bylo zaměřeno na produkci celulasy a polygalakturonasy pomocí dvou mikrobiálních kmenů – Aspergillus niger a Aureobasidium pullulans. Enzymy byly produkovány za podmínek procesu ...
 • Využití biomasy pro energetické účely 

  Romanová, Kristýna
  Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku biomasy využitelné pro energetické účely, zejména na zemědělské odpady, které se dají využít jako substrát pro bioplynové stanice. Dále rozebírá složení polymerních substrátů, ...
 • Využití mikropreparativní izoelektrické fokusace při analýze biologických vzorků 

  Vlčková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací a ověřením podmínek separace proteinů z biologického materiálu. K separaci je využívána nově se rozvíjející technika nazvaná mikropreparativní izoelektrická fokusace. Teoretická ...
 • Využití odpadního papíru na mikrobiální produkci celuláz 

  Peterek, Miroslav
  Studium možnosti využití odpadního papíru na mikrobiální produkci celulas bylo prováděno za pomoci kultivace Aspergillus niger na zdroji uhlíku, kterým byl odpadní kancelářský papír a karton, zvlhčený bezuhlíkatým médiem, ...
 • Využití odpadů rostlinného původu 

  Habáníková, Kamila
  Produkce celulasy a polygalakturonasy pomocí Aspergillus niger a Aureobasidium pullulans byla sledována při kultivaci solid state fermentation (SSF) a submerzní (SmF). Jako substrát byly použity hroznové výlisky a slupky ...