Now showing items 1-20 of 60

 • Biomechanical Evaluation of the MACSTL Internal Fixator for Thoracic Spinal Stabilisation 

  Veselý, Radek; Florian, Zdeněk; Wendsche, Peter; Tošovský, Jiří (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2008-03-15)
  Unstable fractures of the thoracic spine in humans represent a serious social and economic issue. They may lead to persistent consequences and chronic disease. The anatomical and biomechanical characteristics of the thoracic ...
 • Biomechanická studie dlah horní končetiny 

  Linhart, Lukáš
  Tato práce se zabývá možnostmi a principy fixace fraktur horní končetiny. Je rozdělena do pěti kapitol. Úvodní kapitola pojednává o biomechanice a jejím zařazení do soudobé vědy. V další kapitole je popsaná stručná historie ...
 • Biomechanická studie fixace zlomenin horní končetiny 

  Rafaj, Svatomír
  Tato bakalářská práce se zabývá fixací a biomechanickými aspekty zlomenin horní končetiny. První část pojednává o anatomii, jejíž znalost je pro správnou fixaci zlomenin velice důležitá, popisuje historii vývoje vnitřní ...
 • Biomechanická studie fixátorů aplikovaných na tibii 

  Mrázek, Michal
  K léčbě komplikovaných zlomenin se používají externí fixátory, přičemž vlastnosti fixace mají zásadní vliv na kvalitu léčby. Tato práce se proto zabývá biomechanickou studií soustavy kosti (tibie) s aplikovanými tibiálními ...
 • Biomechanická studie karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky 

  Podsedník, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou karpometakarpálního (CMC) kloubu palce ruky. Jedná se o vstupní studii, kterou se dosud žádná práce na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky ...
 • Biomechanická studie kolenního kloubu s aloplastikou 

  Zděblo, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá deformačně - napěťovou analýzou kolenního kloubu ve fyziologickém stavu a kolenního kloubu s aplikovanou dlahovou osteosyntézou. K určení deformačně napěťových stavů je využito výpočtového ...
 • Biomechanická studie kyčelního kloubu 

  Ebringerová, Veronika
  Tato práce se zabývá popisem silových výslednic fyziologického kloubu a následným porovnáním s patologickými stavy. Dále je zde popsána základní anatomie kyčelního kloubu. Nakonec bylo použito softwaru ANSYS k zobrazení ...
 • Biomechanická studie lidské dolní čelisti ve fyziologickém stavu 

  Borák, Libor
  Předkládaná studie se zabývá mechanickými aspekty lidské dolní čelisti ve fyziologickém stavu, a to v okamžiku skusu. Práce je zaměřena především na určování deformačně-napěťových stavů kostní tkáně a jejich vyhodnocování, ...
 • Biomechanická studie obličejového skeletu 

  Valášek, Jiří
  Předložená práce je biomechanickou studií obličejového skeletu se zaměřením na fixaci dolní čelisti po odstranění nádorového onemocnění dolní čelisti. Cílem práce je provedení biomechanické studie obličejového skeletu s ...
 • Biomechanická studie profilu závitu zubních implantátů. 

  Konečný, Michal
  Práce se zabývá mechanickou interakcí šroubového implantátu s kostní tkání a studií zaměřenou na profily závitů vybraných zubních implantátů. V první části je uvedena stručná historie zubních implantátů se zdůrazněním ...
 • Biomechanická studie proximální části femorálního vnitrodřeňového hřebu 

  Hrdlička, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením deformačně napěťových stavů v proximálním femuru s aplikovanými systémy PFN (Proximal Femoral Nail) a PFT (Proximal Femoral Tele Screw). Tyto systémy jsou používány k léčbě intertroch ...
 • Biomechanická studie ruky 

  Krpalek, David
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti zápěstí člověka a příslušné totální náhrady, umožňujícího navrácení pohyblivosti ruky přibližující se fyziologickému stavu po traumatických a degenerativních onemocnění. Léčení ...
 • Biomechanická studie TEP kolenního kloubu a alternativy k její implantaci 

  Majvald, Jiří
  V bakalářské práci je analyzován historický vývoj z hledisky funkce a konstrukce totální endoprotézy kolenního kloubu. Obsahuje přehled v současnosti vyráběných totálních endoprotéz kolenního kloubu jak ve světě, tak v ...
 • Biomechanická studie vlivu různé délky dolních končetin na namáhání skeletu 

  Novotný, Lukáš
  Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem nestejné délky dolních končetin na namáhání částí lidského těla, možnostmi a způsoby její kompenzace. V první kapitole byla provedena rešeršní studie, která umožňuje získat ...
 • Biomechanická studie zápěstí horní končetiny 

  Kouřil, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na biomechanickou studii zápěstí. V jejím úvodu je rešeršní studie, která je zpracována na základě dostupné literatury. V práci je také detailně popsána anatomie jednotlivých kostí v zápěstí. ...
 • Biomechanická studie zubních implantátů pro sníženou densitu kostní tkáně 

  Marcián, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti dentální implantologie, v níž se při zavádění dentálních implantátů vyskytuje řada problémů. Základním problémem při aplikaci implantátu je kvalita kostní tkáně, která podstatně ...
 • Biomechanické aspekty rekonstrukce acetabula 

  Slávik, Ondrej
  Rešeršná časť bakalárskej práce Biomechanické aspekty rekonštrukcie acetabula pojednáva o historickom vývoji a súčasných metódach riešenia problematiky patologických bedrových kĺbov v prípade nevhodnosti použitia totálnych ...
 • Biomechanika fixace proximálního femuru 

  Hrdlička, Jan
  V této bakalářské práci je řešena problematika způsobů ošetřování fraktur stehenní kosti, konkrétně fraktur nacházejících se v proximální části femuru. Je zde uvedeno několik způsobů jejich ošetřování, jako jsou dlahy, ...
 • Comparison of the Resistance to Bending Forces of the 4.5 LCP Plate-rod Construct and of 4.5 LCP Alone Applied to Segmental Femoral Defects in Miniature Pigs 

  Urbanová, Lucie; Srnec, Robert; Proks, Pavel; Stehlík, Ladislav; Florian, Zdeněk; Návrat, Tomáš; Nečas, Alois (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2010-12-20)
  The study deals with the determination of mechanical properties, namely resistance to bending forces, of flexible buttress osteosynthesis using two different bone-implant constructs stabilizing experimental segmental femoral ...
 • Computational Simulation of Mechanical Tests of Isolated Animal Cells 

  Bansod, Yogesh Deepak
  Buňka tvoří složitý biologický systém vystavený mnoha mimobuněčným mechanickým podnětům. Hlubší pochopení jejího mechanického chování je důležité pro charakterizaci její odezvy v podmínkách zdraví i nemoci. Výpočtové ...