Now showing items 1-20 of 44

 • Biomechanical Evaluation of the MACSTL Internal Fixator for Thoracic Spinal Stabilisation 

  Veselý, Radek; Florian, Zdeněk; Wendsche, Peter; Tošovský, Jiří (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2008-03-15)
  Unstable fractures of the thoracic spine in humans represent a serious social and economic issue. They may lead to persistent consequences and chronic disease. The anatomical and biomechanical characteristics of the thoracic ...
 • Biomechanická studie dlah horní končetiny 

  Linhart, Lukáš
  Tato práce se zabývá možnostmi a principy fixace fraktur horní končetiny. Je rozdělena do pěti kapitol. Úvodní kapitola pojednává o biomechanice a jejím zařazení do soudobé vědy. V další kapitole je popsaná stručná historie ...
 • Biomechanická studie fixace zlomenin horní končetiny 

  Rafaj, Svatomír
  Tato bakalářská práce se zabývá fixací a biomechanickými aspekty zlomenin horní končetiny. První část pojednává o anatomii, jejíž znalost je pro správnou fixaci zlomenin velice důležitá, popisuje historii vývoje vnitřní ...
 • Biomechanická studie fixátorů aplikovaných na tibii 

  Mrázek, Michal
  K léčbě komplikovaných zlomenin se používají externí fixátory, přičemž vlastnosti fixace mají zásadní vliv na kvalitu léčby. Tato práce se proto zabývá biomechanickou studií soustavy kosti (tibie) s aplikovanými tibiálními ...
 • Biomechanická studie kolenního kloubu s aloplastikou 

  Zděblo, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá deformačně - napěťovou analýzou kolenního kloubu ve fyziologickém stavu a kolenního kloubu s aplikovanou dlahovou osteosyntézou. K určení deformačně napěťových stavů je využito výpočtového ...
 • Biomechanická studie lidské dolní čelisti ve fyziologickém stavu 

  Borák, Libor
  Předkládaná studie se zabývá mechanickými aspekty lidské dolní čelisti ve fyziologickém stavu, a to v okamžiku skusu. Práce je zaměřena především na určování deformačně-napěťových stavů kostní tkáně a jejich vyhodnocování, ...
 • Biomechanická studie profilu závitu zubních implantátů. 

  Konečný, Michal
  Práce se zabývá mechanickou interakcí šroubového implantátu s kostní tkání a studií zaměřenou na profily závitů vybraných zubních implantátů. V první části je uvedena stručná historie zubních implantátů se zdůrazněním ...
 • Biomechanická studie proximální části femorálního vnitrodřeňového hřebu 

  Hrdlička, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením deformačně napěťových stavů v proximálním femuru s aplikovanými systémy PFN (Proximal Femoral Nail) a PFT (Proximal Femoral Tele Screw). Tyto systémy jsou používány k léčbě intertroch ...
 • Biomechanická studie vlivu různé délky dolních končetin na namáhání skeletu 

  Novotný, Lukáš
  Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem nestejné délky dolních končetin na namáhání částí lidského těla, možnostmi a způsoby její kompenzace. V první kapitole byla provedena rešeršní studie, která umožňuje získat ...
 • Biomechanická studie zápěstí horní končetiny 

  Kouřil, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na biomechanickou studii zápěstí. V jejím úvodu je rešeršní studie, která je zpracována na základě dostupné literatury. V práci je také detailně popsána anatomie jednotlivých kostí v zápěstí. ...
 • Comparison of the Resistance to Bending Forces of the 4.5 LCP Plate-rod Construct and of 4.5 LCP Alone Applied to Segmental Femoral Defects in Miniature Pigs 

  Urbanová, Lucie; Srnec, Robert; Proks, Pavel; Stehlík, Ladislav; Florian, Zdeněk; Návrat, Tomáš; Nečas, Alois (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2010-12-20)
  The study deals with the determination of mechanical properties, namely resistance to bending forces, of flexible buttress osteosynthesis using two different bone-implant constructs stabilizing experimental segmental femoral ...
 • Computational Simulation of Mechanical Tests of Isolated Animal Cells 

  Bansod, Yogesh Deepak
  Buňka tvoří složitý biologický systém vystavený mnoha mimobuněčným mechanickým podnětům. Hlubší pochopení jejího mechanického chování je důležité pro charakterizaci její odezvy v podmínkách zdraví i nemoci. Výpočtové ...
 • Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem 

  Hamerníková, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzou čelisti s aplikovaným šroubovým zubním implantátem. V jejím úvodu je rešeršní studie, která byla zpracována na základě dostupné literatury. Řešení deformace ...
 • Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem BOI 

  Marcián, Petr
  Předložená práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou čelisti se zubním implan-tátem. Implantát slouží jako vhodný pilíř pro korunku či můstek při ztrátě jednoho nebo více zubů. Práce je zaměřena na zubní implantáty ...
 • Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem MTI 

  Petrlíková, Helena
  Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu čelisti s aplikovaným žiletkovým zubním implantátem firmy MTI*. V jejím úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury. Řešení deformace a napjatosti soustavy ...
 • Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem VNI 

  Školník, Roman
  Diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou čelisti se zubním implantátem. Zubní implantáty mají funkci umělé náhrady chybějících zubů, které jsou upevněné přímo v čelisti. Implantát tvoří v ústní dutině pilíř, ...
 • Deformačně a napěťová analýza fixátoru dolní končetiny Orthofix 

  Mrázek, Michal
  Cílem této práce je deformačně napěťová analýza fixátoru Orthofix aplikovaného na dolní končetině. Úvod práce je věnován rešeršním studiím dostupné odborné literatury. Vybrané rešerše jsou zaměřeny na možnosti léčby, ...
 • Deformačně napěťová analýza BS dlahy 

  Řehák, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá řešením deformačně napěťových stavů u kyčelního spojení s aplikovanou totální endoprotézou s Burch-Schneiderovou dlahou. Stěţejním prvkem celé práce bylo řešení deformačně napěťových stavů u ...
 • Deformačně napěťová analýza femuru s distrakčním intramedulárním hřebem 

  Konvalinka, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením a analýzou deformace a napětí femuru s aplikovaným distrakčním intramedulárním hřebem pro léčbu nestejné délky končetin metodou distrakční osteogeneze. Práce je zaměřena především na ...
 • Deformačně napěťová analýza femuru s vnitrodřeňovým hřebem a fixačními pásky 

  Lamrich, Martin
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá deformačne napäťovou analýzou femuru s aplikovaným vnútrodreňovým klincom a fixačnou páskou. Riešenie problému bolo uskutočnené na základe výpočtového modelovania. Výpočtový model ...