Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace nanostruktur deponovaných PVD a CVD technologiemi 

    Fořt, Tomáš
    Disertační práce se zabývá mechanickými vlastnostmi tenkých otěru odolných tvrdých vrstev. Představuje metodu dynamického testování tenkých tvrdých vrstev na nově zkonstruovaném prototypu dynamického měřiče otěru. Přináší ...
  • Reaktivní naprašování vrstev Al2O3 

    Dušek, Jan
    Diplomová práce popisuje technologii pulzního magnetronového naprašování vrstev Al2O3. Dále se tato práce zabývá návrhem depozičního procesu a jeho testováním pro nový hliníkový terč. Testováním bylo určeno technologické ...