Now showing items 1-20 of 42

 • Aerodynamické prvky nákladních souprav 

  Šuľak, Andrej
  Táto bakalárska práca pojednáva o aktuálne dostupných aerodynamických prvkoch pre nákladné súpravy. Hlavným cieľom je zblížiť čitateľa s danou problematikou, kde na začiatku sú popísané potrebné základy aerodynamiky a ...
 • Alternativní koncepce spalovacích motorů 

  Šťáva, Martin
  Předmětem této bakalářské práce na téma Alternativní koncepce spalovacích motorů je popis vybraných historických i současných alternativ ke konvenčnímu spalovacímu motoru s klikovou hřídelí. Cílem práce je vytvořit rešeršní ...
 • Analýza akcelerační a decelerační charakteristiky vozidla 

  Treschl, Jakub
  Tato diplomová práce navrhuje metodiku měření akcelerační a decelerační jízdní zkoušky. Její součástí je i realizace samotného měření, návrh výpočetního modelu, analýza získaných dat a jejich vyhodnocení.
 • Analýza kinematiky lichoběžníkového zavěšení 

  Nedoma, David
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou kinematiky lichoběžníkového zavěšení. V úvodu se zabývá popisem tohoto typů zavěšení a popisem zkoumaných charakteristik. V druhé kapitole se práce zabývá vlivem změny polohy ...
 • Analýza kinematiky zavěšení MacPherson 

  Trnková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem polohy významných bodů zavěšení MacPherson na kinematické charakteristiky. První část obsahuje popis vybraných parametrů zavěšení, jejich vlivu na jízdní vlastnosti automobilu a popis ...
 • Asistenční systémy těžkých nákladních vozidel 

  Slepánek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá asistenčními systémy těžkých nákladních vozidel. V první části je čtenář seznámen jak se základním rozdělením asistenčních systémů, tak i s jejich funkcí a využitím. Dále se práce podrobněji ...
 • Brzdové systémy těžkých užitkových vozidel 

  Andrle, David
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit ucelený přehled v oblasti brzdových systémů nákladních vozidel. Práce je rozdělena do šesti základních částí. První část se zabývá stručnou historií vzniku brzd. Druhá část je zaměřena ...
 • Diferenciály s řízeným dělením momentu pro těžká užitková vozidla 

  Fojtášek, Jan
  Tato práce se zabývá posouzením vlivu regulace stáčivého momentu prostřednictvím aktivního diferenciálu na dynamiku jízdy nákladního vozidla. Jsou zde shrnuty poznatky ohledně možností konstrukčního uspořádání aktivního ...
 • Dynamická interakce automobilu s krytem vozovky 

  Svršek, David
  Rešeršní bakalářská práce, Dynamická interakce automobilu s krytem vozovky, se zabývá shrnutím základních poznatků o působících silách a faktorech, které ovlivňují interakci vozidla s povrchem vozovky. Práce je rozdělena ...
 • Historický vývoj motocyklů v poválečném Československu 

  Hošek, Štěpán
  Práce popisuje nejdůležitější motocykly vyrobené na území Československa po druhé světové válce. Dále porovnává tyto modely mezi sebou i v celosvětovém měřítku. Jsou zde popsány významné vývojové kroky především značek ...
 • Koncepční návrh elektromobilu 

  Szabó, Ákos
  Táto diplomová práca sa zaoberá koncepčným návrhom elektromobilu s elektromotormi nachádzajúcimi sa v nábojoch kolies. Na začiatku práce bola namodelovaná dynamika jazdy a dojazd elektromobilu, ktoré boli základom pre výber ...
 • Konstrukce podvozků těžkých nákladních vozidel 

  Herman, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je „Konstrukce podvozků těžkých nákladních vozidel". V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé části podvozků nákladních vozidel (rámy, zavěšení kol, odpružení, brzdy). Jsou zde také ...
 • Metody identifikace teplot brzdových systémů vozidel 

  Jaroň, Dominik
  Práce je zaměřena na měření teplot hlavních částí brzdného systému vozidel. První částí je teoretický základ pro měření teplot termočlánky, IR pyrometry a barvovými teploměry. Jsou zde také uvedeny konkrétní přístroje a ...
 • Měření odklonu kola během jízdy 

  Vojtěšek, Aleš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout měření a následně změřit změnu úhlu odklonu kola během jízdy. Pro tento zadaný úkol byly použity na uchycení senzorů některé díly od firmy Corrsys-Datron a zbývající prvky bylo potřeba ...
 • MODERN TOOLS FOR VEHICLE DEVELOPMENT 

  Porteš, Petr; Kučera, Pavel; Píštěk, Václav; Fojtášek, Jan; Zháňal, Lubor (Brno University of Technology, 2017-05-15)
  The development of vehicles is constantly advancing, therefore, it is required to have more sophisticated tools for the development of a complete vehicle or its individual parts. This article describes modern tools used ...
 • Moderní materiály v automobilovém průmyslu 

  Vaníček, Jan
  Práce je zaměřena na popis konvenčních a nekonvenčních materiálů, které jsou využívány ke stavbě automobilu. Jednotlivé druhy materiálů jsou řazeny dle šíře uplatnění a charakterizovány z hlediska vlastností a reálného ...
 • Moderní technologie návrhu a výroby třecích lamelových spojek 

  Chaura, Václav
  Tato práce shrnuje poznatky o různých druzích spojek, popisuje jejich funkci a oblasti využití. Dále se zaměřuje na rozbor jednotlivých dílů, u kterých jsou popsána jejich možná konstrukční řešení. Druhá část je zaměřena ...
 • Multibody model traktoru s odpruženou kabinou 

  Kadlec, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou odpružení kabin nákladních vozidel a traktorů. Popisuje současný stav odpružení kabin, metodiku měření a vyhodnocování jízdního komfortu. Na sestaveném multibody modelu traktoru jsou ...
 • Návrh centrálních pružicích jednotek náprav Formule Student 

  Hlaváč, Martin
  Diplomová práce se zabývá aplikací konceptu centrální pružící jednotky na vůz kategorie Formula Student. Pomocí CFD simulací byly zjištěny aerodynamické vlastnosti vozu v závislosti na pozici odpružené hmoty. Kromě ...
 • Návrh řídícího algoritmu ABS pro nákladní vozidlo 

  Slepánek, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídícího algoritmu ABS pro nákladní vozidlo. V první části je čtenář seznámen s historií a prvním použitím anti-blokovacího systému, jeho principy a hlavními funkcemi. Jsou zde také ...