Now showing items 1-6 of 6

 • Bezobslužná nabíjecí stanice pro elektromobily 

  Kubizňák, Jan
  Obsahem této diplomové práce je návrh a realizace softwarového vybavení pro bezobslužnou nabíjecí stanici společnosti ELNICO s.r.o. Práce obsahuje přehledovou část, kde je uvedena charakteristika nabíjecích systémů a některé ...
 • Moderní programovací jazyk Julia 

  Fojtík, Pavel
  Tato práce popisuje dynamický programovací jazyk Julia. Nejprve uživatele seznámí s jeho syntaxí a implementací. Dále popisuje základní pravidla pro efektivní psaní kódu a optimalizaci. Tento dokument také uvádí některé ...
 • Monitorovací systém mobilních jednotek 

  Ševčík, Pavel
  Tato práce se zabývá zpracováním obrazu v reálném čase, jeho předzpracováním, segmentací a klasifikací. Na základě klasifikace je určeno natočení a pozice objektů. Cílem práce je vytvořit modulární aplikaci, která budu ...
 • Řídicí systém tvářecího stroje 

  Vaško, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá realizací řídícího systému pro tvarovací stroj na výrobu cukrářských forem. Úvodní část představuje výrobní stroj a popisuje jeho důležité prvky z hlediska řízení. Druhá část se zabývá návrhem ...
 • Tepelné čerpadlo v domě s téměř nulovou spotřebou energie 

  Fojtík, Pavel
  Bakalářská práce obsahuje návrh vytápění a nuceného větrání domu s téměř nulovou spotřebou energie. V první části práce je seznámení se zákony související s nulovým domem a popsání základních principů tepelného čerpadla. ...
 • Větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie 

  Fojtík, Pavel
  Diplomová práce se zabývá systémy větrání v domech s téměř nulovou spotřebou energie. Práce je zaměřena především na kvalitu vnitřního prostředí a skládá se ze tří částí. První je teoretická část, kde jsou uvedeny právní ...