Now showing items 1-3 of 3

 • Bytový dům 

  Fojtů, Jan
  Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění stavby bytového domu ve Zlíně. Jedná se o novostavbu. Dům má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází skladovací prostory ...
 • Most na přeložce silnice I/57 přes místní potok 

  Fojtů, Jan
  Tématem práce je bezpečný a hospodárný návrh nosné konstrukce mostu proměnného průřezu v souladu se všemi platnými normami a předpisy. Konstrukce je posouzena dle mezních stavů. Řešení zahrnuje časovou analýzu konstrukce ...
 • Návrh trámového mostu o jednom poli 

  Fojtů, Jan
  Úkolem práce je bezpečný a hospodárný návrh mostní konstrukce přes vodní tok v souladu se všemi platnými normami a předpisy. Ze tří možných variant navržených dle doporučených rozměrů je preferován průřez se dvěma trámy a ...