Now showing items 1-9 of 9

 • Antispamové filtry 

  František, Jiří
  Práce se zabývá návrhem a realizací antispamového řešení pro operační systém GNU/Linux. V úvodní části je popsána teorie přenosu, příjmu poštovních zpráv a pro- blematika nevyžádané pošty. V rámci práce je realizován ...
 • Extrakce textových dat z internetových stránek 

  Mazal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá získávání textových dat z webových stránek, přehledem jednotlivých wrpapperů a způsobů jejich extrakce. Obsahuje i přehled nejpoužívanějších programů pro extrakci dat z internetu. Součástí je program, ...
 • IP televize 

  Mašek, Pavel
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového programu, který bude schopen přijímat a přehrávat multimediální tok vysílaný ze serveru prostřednictvím paketové sítě. Pro navázání spojení mezi serverem ...
 • Kontrola pravopisu v českých textech 

  Bureš, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou kontroly pravopisu v česky psaných textech. Dále práce obsahuje přehled nejpoužívanějších fonetických algoritmů včetně jejich vlastností a vybrané metrické metody sloužící k určení ...
 • Měření vzdáleností stanic prostřednictvím ICMP protokolu v IP sítích 

  Fojtová, Lucie
  Současný Internet se čím dál častěji potýká s problémem správného určení vzdáleností mezi jednotlivými stanicemi. Nejšírší dopad má znalost této veličiny v oblastech optimálního rozložení sítě aplikačního multicastu, ...
 • Podpora projektování sítí 

  Zemánek, Martin
  Práce je zaměřena na podporu návrhu počítačových sítí. Obsahuje základní seznámení se síťovými prvky a možnostmi jejich zapojení. Jednotlivé kroky jsou popsány tak, aby byly veškeré postupy srozumitelné. Práce obsahuje ...
 • Softwarová podpora výuky klasické kryptoanalýzy 

  Fojtová, Lucie
  Některé z dneších moderních šifrovacích systémů obsahují ve svých základech myšlenky klasických symetrických šifer, jako je např. transpoziční princip v šifře DES. Pro úspěšnou kryptoanalýzu těchto druhů šifer je třeba ...
 • Správa sítí na bázi protokolu IP 

  Patala, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje problematice monitorování a správy počítačových sítí pomocí protokolu SNMP a jeho praktickém využití. Hlavní část práce popisuje práci s programem SNMPc v experimentální síti, implementací ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Fojtová, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je architektonická a urbanistická studie transformace stávajícího areálu bývalé textilní továrny Modeta v Jihlavě. Výsledkem je návrh multifunkčního společenského objektu a jeho začlenění ...