Now showing items 1-20 of 21

 • Brousící hlava úhlová pro svislý soustruh 

  Zouhar, Michal
  Diplomová práce řeší návrh výměnné úhlové brousící hlavy, která vhodně rozšiřuje technologické možnosti svislého soustruhu SKD 40/47D. Na základě požadavků zadavatele, firmy ČKD Blansko Holding, a.s. je zpracován konstrukční ...
 • Brousící jednotka k svislému soustruhu 

  Pavlék, Radim
  Tato diplomová práce řeší výměnnou přímou brousicí jednotku pro svislý soustruh společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. Upnutí brousicí hlavy bude provedeno standardním způsobem používaným v ČKD Blansko. Náhon vřetene je ...
 • Deskripce nástrojových soustav pro obrábění nerotačních součástí 

  Popela, Martin
  Studie je specializována na charakteristiku a teoretický popis tří hlavních částí obráběcího stroje, které mají přímý vliv na samotný proces obrábění plochy obrobku a jeho přesnost – vřeteno stroje, nástrojový upínač ...
 • Deskripce nástrojových soustav pro obrábění nerotačních součástí 

  Kachyňa, Stanislav
  Bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti nástrojových soustav používaných u obráběcích strojů se zaměřením na výrobu nerotačních součástí, popisuje jednotlivé výrobní metody a používané nástroje. Hlavním cílem bakalářské ...
 • Hydraulicko-elektrický systém zajišťující paralelitu chodu beranu vůči stolní desce hydraulického lisu 

  Ošlejšek, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh konstrukce a výpočet mechanismu, který zajistí paralelitu chodu beranu a přestavování polohy beranu vůči stolní desce svislého hydraulického lisu. První část práce se věnuje návrhovým ...
 • Manipulátor pro skleněné desky 

  Zach, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout manipulátor na pásky skla, který bude namontován k řezacímu zařízení RKP 01. Funkcí tohoto manipulátoru je přemisťování pásku skla ze zásobovacího stolu na dopravní pás. Toto zařízení ...
 • Membránový lis 

  Krčál, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh membránového lisu pro tváření termoplastů. Lis je rozdělen na dvě komory. První komora je určena pro tváření polotovaru na tvářecí teplotu a druhá komora je určena pro ohřev ...
 • Membránový termoplastický lis 

  Štindl, Martin
  Základ této práce spočívá v konstrukčním řešení membránového vakuového lisu, určeného k formování termoplastů pomocí membrány a to zejména materiálu Twintex. V práci je řešena celková koncepce a uspořádání stroje. Pohyb ...
 • Moderní trendy ve výrobě vstřikovacích lisů 

  Dvořák, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je porovnat modernější elektrický a klasický hydraulický stroj, rozdíly v jejich pohonu, uzavíracích jednotkách a vstřikovacích jednotkách. Porovnat stroje několika výrobců a to z hlediska ...
 • Navíjecí stroj 

  Dorňák, Michal
  Cílem této diplomové práce je návrh řešení kinematiky tříosého navíjecího stroje pro technologii navíjení kompozitních rotačních profilů. Navíjené materiály jsou nepřetržité pramence uhlíkových, aramidových nebo skleněných ...
 • Otočný polohovací stůl 

  Mareček, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem a celkovou konstrukcí otočného polohovacího stolu pro jednoúčelové obráběcí stroje. Podrobněji se věnuje nahrazením stávajícího hydraulického pohonu otáčení stolu pohonem servomotorem, a ...
 • Otočný stůl pro horizontální vyvrtávačku 

  Obdržálek, Adam
  Diplomová práce řeší návrh otočného stolu o velikosti upínací plochy 2000x2500 mm pro horizontální vyvrtávačku WRF 130 CNC. Dle požadovaných parametrů zadavatelem, firmou Fermat CZ s.r.o., je zpracován návrh pohonu rotační ...
 • Pohon svislého suportu obráběcího centra lineárním motorem 

  Zapletal, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá mechanizmem pohybu svislého suportu vysokorychlostního obráběcího centra firmy Trimill. Současné řešení pohybu litinového svislého suportu je provedeno pomocí kuličkového šroubu. Náhradou ...
 • Polymerbetonový rám svislého soustruhu 

  Buksa, Jan
  Tato práce popisuje konstrukci a výpočet lože svislého soustruhu navrženého dle požadavků firmy TOSHULÍN, a. s. Informace v ní obsažené nepředstavují jen souhrn teoretických znalostí, ale měly by posloužit také prakticky ...
 • Radíální nýtovačka 

  Hloušek, Petr
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s technologií tváření – nerozebíratelným spojením, pochopit princip a navržením jednoúčelového nýtovacího stroje. Prokázat schopnost orientovat se v literatuře vytvořit návrh ...
 • Revolverová hlava pro dlouhotočný automat s elektricky ovládaným indexováním 

  Úšela, Tomáš
  Úkolem mé diplomové práce je nahradit stávající hydromotor, který se využívá k indexování revolverové hlavy za elektricky poháněný pohon u dlouhotočného automatu s označením KMX 326 C. Navrhnutá soustava musí být co nejtužší ...
 • Řezačka rohoží 

  Šrámek, Michal
  Tato diplomová práce z oblasti textilních strojů řeší stroj pro příčné řezání netkaných textilií z polymerních nebo skleněných vláken v rozsahu plošné gramáže 100-500 g/m2, při maximální šíři role 2000 mm a maximální ...
 • Servoelektrická upínací jednotka 

  Štefánek, Tomáš
  Obsahom diplomovej práce je navrhnutie konštrukcie upínacej jednotky s mechanickým multiplikátorom. Jednotka bude slúžiť k technologickému upínaniu dielcov v technickom zariadení. Mojou úlohou bolo zvoliť spôsob konštrukcie ...
 • Servoelektrická upínací jednotka 

  Šťastný, Libor
  Návrh servoelektrického pohonu upínací jednotky s pneumatickým nebo mechanickým multiplikátorem. Jednotka má sloužit k silovému upnutí dílců v tažném technologickém zařízení. Rám jednotky je sestaven z pevné a pohyblivé ...
 • Stroj na obrábění zkušebních tělísek 

  Dekař, Roman
  Diplomová práce řeší návrh konstrukce jednoúčelového stroje na obrábění zkušebních tělísek z polymerních kompozitních materiálů plněných sklem. Tento stroj je určený pro opracování zkušebních tělísek v rozmezí 3 x 5 mm až ...