Now showing items 1-17 of 17

 • Akumulátorový svařovací zdroj 

  Starec, Stanislav
  Tato diplomová práce je zaměřená na návrh a následnou realizaci obloukové stejnosměrné svářečky. Tato práce vychází ze semestrální práce, kde byla realizovaná první verze. Svářečka je napájená z bateriového boxu obsahující ...
 • Current Supplies For Water Disinfection 

  Folprecht, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The article refers about functional samples of current supply, which will be used as a power supply for a small water disinfection device. This device is developed to create drinking water from service water or polluted ...
 • DC-DC měnič pro palubní dobíjení elektromobilu 

  Holub, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC-DC měniče pro palubní dobíjení elektromobilu. Vyhotovený měnič bude převážně sloužit pro dobíjení trakčního akumulátoru v laboratoři, zabývající se vývojem systémů pro elektromobily. ...
 • Dvojčinný propustný měnič s transformátorem 

  Boháček, Daniel
  Tato práce se zabývá problematikou dvojčinného propustného měniče s transformátorem. Cílem této práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti měniče, který bude sloužit jako výukový laboratorní přípravek.
 • Dvojčinný síťový spínaný zdroj 

  Botek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá popisem síťového spínaného zdroje a pojednává o návrhu jeho jednotlivých částí. Dále obsahuje simulaci výkonové části měniče a rešerši v oblasti DC/DC měničů.
 • Elektromagnetické výkonové aktuátory 

  Kadlecová, Lucie
  Tato semestrální práce se zabývá literární rešerší a fyzikální analýzou výkonových aktuátorů pracujících na principu elektromagnetické akcelerace kovových předmětů. Cílem je matematická analýza a výroba vybraného typu ...
 • Elektronika zábleskového světla velkého výkonu 

  Fritsch, Karel
  Cílem této práce je seznámení s topologiemi spínaných zdrojů menších výkonů a následná aplikace získaných poznatků při návrhu měniče pro nabíjení kondenzátorové baterie fotografického blesku velkého výkonu. Dále práce ...
 • Low Power High Voltage Step-Down Converter 

  Folprecht, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article refers about problematics of DC/DC converters. Basic topologies of DC/DC converters with and without pulse transformer are mentioned in this article. There is also a focus on some IC drivers and controllers ...
 • Měnič pro napájení elektronických zařízení z palubní sítě automobilu 

  Kudláček, Pavel
  Práce se zabývá teoretickým návrhem a konstrukcí měniče v topologii push-pull pro použití v automobilu. V práci je popsán výpočet impulsního transformátoru, výstupní tlumivky, tepelné a napěťové dimenzování použitých ...
 • Nabíječka 14,6 V 100 A pro LiFePO4 akumulátor 

  Hanžl, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem, konstrukcí a testováním spínaného zdroje, který slouží jako nabíječka pro akumulátor LiFePO4 s výstupními parametry až 100~A při napětí 14,6~V. Výstupní napětí i proud jsou regulovatelné v ...
 • Napájecí zdroj pro galvanickou úpravu kovových povrchů 

  Botek, Lukáš
  Tato práce pojednává o realizaci spínaného zdroje, určeného ke stejnosměrnému napájení galvanické lázně pro anodickou oxidaci titanu. Zabývá se návrhem a realizací jeho jednotlivých částí. Dále obsahuje shrnutí základních ...
 • Síťový spínaný zdroj 

  Folprecht, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou síťového spínaného zdroje. Cílem této práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti spínaného zdroje, který bude sloužit jako laboratorní přípravek.
 • Síťový spínaný zdroj 

  Folprecht, Martin
  Diplomová práce se zabývá popisem síťového spínaného zdroje. Cílem diplomové práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti spínaného zdroje, který bude sloužit jako laboratorní přípravek.
 • Střídač pro jednofázovou ostrovní síť DC/AC 12/230 V 

  Klčo, Michal
  Tato práce se zabývá výběrem a konstrukcí střídače napětí z 12 V stejnoměrného napětí na 230 V/50 Hz střídavého napětí pro napájení spotřebičů do maximálního výkonu 250 W. Jako řídící obvod byl použit IO TL494CN. Součástí ...
 • Switch Mode Power Supplies 

  Folprecht, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article refers about my master thesis. The topic of my master thesis is the design and the construction of the switch mode power supply, which will be used as a laboratory tool. The design is shortly described and ...
 • Systém pro elektroporaci buněk střídavým napětím 

  Lukoianov, Petr
  Táto bakalářská práce se zabývá systémem pro elektroporace buněk střídavým napětím. V první kapitole jsou popsaný biofyzikální mechanismy metody. V druhé kapitole jsou popsaný různý typy zařízeni. V třetí kapitole je ...
 • Třífázový měnič pro synchronní servomotory 

  Perout, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC/AC měniče pro řízení motorů typu PMSM. V prvním kroku je zde popsán typ motoru a možnosti snímání polohy rotoru. Následně je navržena výkonová část a vypočítány ztráty, oteplení a ...