Now showing items 1-2 of 2

  • Centrum polymerních systémů ve Zlíně - stavebně technologická příprava výstavby 

    Foltánek, Jan
    Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem stavby Centra polymerních systémů ve Zlíně. Práce se zaměřuje na vypracování dokumentace z hlediska návrhu zdrojů věcných, finančních a časových. Detailně se pak ...
  • Rodinný dům s ordinací zubaře v Drnovicích 

    Foltánek, Jan
    Bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace rodinného domu s ordinací zubního lékaře v obci Drnovice u Vyškova. Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený dvoupodlažní objekt s garáží pro dvě automobilová ...