Now showing items 1-2 of 2

  • Mobilní aplikace pro sledování závislostí 

    Foltýn, Martin
    Cílem práce je navrhnout, naimplementovat a otestovat mobilní aplikaci pro platformu iOS. Ta bude sloužit ke sledování závislostí na drogách a závislostí psychickych. Aplikace může pomoci uživateli sledovat pokrok v průběhu ...
  • Návrh informačního systému pro podporu chodu podniku 

    Tomáš, David
    V mé diplomové práci pojednávám o návrhu informačního systému, popřípadě návrhu změny současného informačního systému pro hotel v Radešíně. V práci se zabývám analýzou současného stavu informačního systému a také analýzou ...