Now showing items 1-2 of 2

  • Aerodynamická analýza a optimalizace konfigurace letounu ARES 

    Foltýn, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá aerodynamickou analýzou a tvarovými úpravami letounu ARES. Analýza je zaměřena na vyhodnocení součinitele vztlaku, odporu a klopivého momentu a dále na identifikaci míst s odtrháváním proudu, ...
  • Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů 

    Foltýn, Pavel
    Tato bakalářská práce popisuje vliv geometrických charakteristik leteckého profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. V první části práce je definován letecký profil, jsou zde popsány jeho geometrické charakteristiky, vznik ...