Now showing items 1-19 of 19

 • Akumulace tepelné energie skupenskou změnou látek 

  Mareček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na akumulací tepelné energie skupenskou změnou látek. Nejdříve popisuje látky vhodné pro akumulaci tepelné energie a třídí je do třech hlavní skupin - eutektika, anorganické látky a organické ...
 • Analýza inovovaného jaderného paliva programem FEMAXI 

  Čásar, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou zdrojového kódu programu FEMAXI 6 a následnou analýzou kompozitního jaderného paliva založeného na příměsi SiC. Prvotně je v práci představen celý otevřený palivový cyklus, od zahájení ...
 • Analýza tepelné spotřeby objektu 

  Houzar, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu tepelné spotřeby objektu. Práce popisuje současný stav rodinného domu a možné návrhy způsobu vytápění a ohřevu vody. Součástí řešení je i vytvořený program, který má sloužit jako ...
 • Bezpečnost skladování paliva ve vodním prostředí 

  Mičian, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá skladovaním vyhoreného jadrového paliva a zhodnotením jeho bezpečnosti. V teoretickej časti sú rozoberané deje prebiehajúce počas vyhorievania paliva, akými sú napríklad štiepenie, zmena ...
 • Časová konstanta teploměrů 

  Novák, David
  Cílem práce je rozbor vlastností odporových a termočlánkových čidel, popis jejich principu, základních parametrů, konstrukčních provedení a v neposlední řadě je asi nejdůležitější částí práce vysvětlení, rozbor a také ...
 • Elektrocentrála s parním motorem 

  Marčík, Silvestr
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh a výrobu elektrocentrály poháněné jednočinným pístovým parním motorem. Práce zahrnuje uvedení do dané problematiky parních motorů od historie do současnosti. Jednotlivé součásti parní ...
 • Havárie lehkovodních reaktorů 

  Bejček, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem vybraných částí primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny s reaktory VVER-440. Dále práce popisuje jadernou bezpečnost, její jednotlivé faktory, a také stupnici INES. ...
 • Indukční ohřev pro malé aplikace 

  Hrbáč, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi realizací indukčních pecí určených pro malé aplikace. Jsou zde uvedeny teoretické podklady nezbytné pro návrh indukčních zařízení a principy, na kterých je založen indukční ohřev. ...
 • Model experimentálního zařízení pro studium přestupu tepla v jaderném reaktoru 

  Harant, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem simulace smyčky primárního okruhu experimentálního zařízení pro studijní účely krize varu. V první části je vysvětlena obecná problematika jaderných elektráren. V druhé části je ...
 • Návrh optimalizací zavážecího zařízení 

  Kršiak, Oliver
  Práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu zavážacieho zariadenia so zameraním na jeho slabé miesta a použité materiály a návrh nového spôsobu prepojenia častí zariadenia, tiež návrhu spôsobu utesnenia jednotlivých častí a ...
 • Obslužný provoz jaderné elektrárny 

  Krutiš, Petr
  Práce se zabývá obslužnými provozy, které jsou nezbytné pro správný chod jaderné elektrárny Dukovany. V první části je popis jaderné elektrárny s reaktory VVER 440, zejména základních zařízení primárního okruhu, mezi které ...
 • Palivový cyklus jaderné elektrárny Dukovany 

  Dudáš, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou vnútorného a vonkajšieho palivového cyklu EDU so zameraním na jeho strednú časť. Popisuje metódy zavážania in-out a out-in, rozdiely medzi kontinuálnym a ...
 • Parametry v tepelném výpočtu elektrotepelných zařízení 

  Mikmek, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelným výpočtem odporové kelímkové pece s důrazem na vliv volených parametrů. Je popsán celý postup tepelného výpočtu. U konkrétního výpočtu uvedeného v této práci je předpokládána znalost ...
 • Přední konec palivového cyklu 

  Sedlák, Miroslav
  Bakalárska práca sa bude zaoberať problematikou prednej časti palivového cyklu. Zhrnie a opíše aktuálne poznatky vzťahujúce sa na urán, fázy jeho premeny z nevyužiteľného chemického prvku na pre ľudstvo významný energetický ...
 • Přenos tepla radiací 

  Budovec, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prenosom tepla, konkrétne radiačným prenosom tepla s konvekciou. Práca je členená na teoretickú časť a výpočty. Teoretická časť popisuje základné termomechanické pojmy a jednotlivé druhy ...
 • Vliv přesnosti výpočtu na konečné parametry tepelného výměníku 

  Matyska, Stanislav
  Cílem této práce je zpřesnění návrhu tepelného výměníku. Vychází se z předpokladu, že rozdělením trubkového svazku tepelného výměníku na větší počet dílů podle přenášeného tepelného výkonu lze dosáhnout přesnějších hodnot. ...
 • Výměníky tepla sodík - oxid uhličitý 

  Foral, Štěpán
  Obsahem této bakalářské práce je navrhnout výměník tepla pro sodíkem chlazený rychlý reaktor IV. generace a dosažené řešení srovnat s již realizovanými projekty. První část bakalářské práce je věnována stručnému popisu ...
 • Výměníky tepla Sodík - Oxid uhličitý pro JE se sodíkem chlazeným rychlým reaktorem (SFR) 

  Foral, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem výměníku tepla sodík-oxid uhličitý. V první části je provedeno porovnání trubkových výměníků tepla s tepelnými výměníky typu PCHE. Dále byl vybrán trubkový výměník tepla s vnitřně ...