Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace přechodového režimu spalovacího motoru 

    Forbelský, Antonín
    Diplomová práce se zaměřuje na simulaci přechodových režimů motoru. V simulačním programu Lotus Engine Simulation byl vytvořen model jednoválcového motoru. Následně byla provedena simulace jednotlivých přechodových režimů. ...
  • Spalování vodíku v pístových spalovacích motorech 

    Forbelský, Antonín
    V bakalářské práci jsem se zaměřil na shrnutí dostupných faktů týkajících vodíkových spalovacích motorů. V práci je uvedena stručná historie vodíkových motorů. Hlavní část práce tvoří popis specifik konverze konvečního ...