Now showing items 1-2 of 2

  • Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie 

    Talač, Michal
    Diplomová práce se zabývá návrhem kogenerační jednotky, jejího dimenzování a optimalizací provozu. V první, teoretické části, jsou vysvětleny principy kogenerace a s ní spojené výhody a nevýhody, popsány jsou jednotlivé ...
  • Komíny s přirozeným tahem a připojování spotřebičů paliv 

    Kupka, Filip
    Diplomová práce se zabývá problematikou odvodů spalin. V rámci experimentu bylo měřeno složení spalin pomocí analyzátoru spalin. Aplikací je projekt vytápění objektu Akademie věd České republiky v Brně. Projekt řeší návrh ...