Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomické systémy chlazení budov 

    Kohút, Radovan
    Práce se zabývá systémy chlazení. Analyzuje možnosti optimalizace chladících procesů a s tím související úspory energie. V praktické aplikaci na výrobní budově, kde vzniká potřeba chlazení výrobní technologie, porovnává ...
  • Energetický audit bioplynové stanice 

    Verner, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá hodnocením hospodárnosti výstavby bioplynové stanice. Hodnotícím mechanismem je zvolen energetický audit, který se snaží postihnout všechny vlivy, energetické a finanční toky. Výstupem takovéhoto ...