Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu podniku 

    Machala, Jan
    Diplomová práce se zabývá vytvořením komunikačního mixu podniku a je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Obsah teoretické části slouží jako podklad ke zpracování analytické části, kde jsou provedeny ...