Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh konkurenční strategie firmy 

    Forman, Jan
    Diplomová práce se zabývá zmapováním konkurenčního prostředí v rámci podnikání společnosti K plasty s.r.o. v Novém Městě nad Metují. Svým rozsahem pokrývá konkurenční firmy, potenciální i stávající zákazníky a samotnou ...
  • Optimalizace bezdrátové sítě v lokalitě Nového Města nad Metují 

    Forman, Jan
    Bakalářská práce se zabývá analýzou bezdrátové sítě společnosti GOLDWARE CZ s.r.o. v dané lokalitě, vyhledáním možných variant řešení jejich problémů, stanovením jejich rozpočtů a následným zvolením nejvýhodnější z nich.