Now showing items 1-2 of 2

  • Dělící zařízení tyčí z barevných kovů 

    Forman, Ladislav
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dělícího zařízení pro výrobu polotovarů pro zápustkové kování. Jejím obsahem jsou navržené technologické, konstrukční řešení, návrhové a kontrolní výpočty potřebné pro ...
  • Hydraulicky poháněné česle 

    Forman, Ladislav
    Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a výpočet vybraných částí hydraulicky poháněných česlí jako čistícího zařízení před vstupem do malé vodní elektrárny. Celá práce je rozdělena na dvě části. První část se zaměřuje ...