Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie 

    Fornůsek, Patrik
    Ve své diplomové práci se zabývám vytápěním za pomoci obnovitelných zdrojů energie a jejich aplikací v objektu základní školy. Tato práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a je zaměřena na přehled ...