Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace Age Managementu ve vybrané firmě 

    Kolářová, Ivana
    V teoretické části diplomové práce na téma Age Management jsou hlavní informace o poměrně novém pojmu v oblasti řízení lidských zdrojů, který se zabývá zohledňováním věku zaměstnanců. Součástí teoretické části je také ...