Now showing items 1-1 of 1

  • Laboratorní stand pro výuku elektrických pohonů 

    Forró, Barnabás
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vhodného budiča pre mosfet moduly použité v laboratórnom stande. V prvej časti som sa venoval vlastnostiam a funkciám budiacich obvodov. V ďalšej časti som sa zaoberal výberom vhodného ...