Now showing items 1-1 of 1

  • IS pro správu bytového domu 

    Fotijev, Petr
    Bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků na vytvoření informačního systému pro správu bytového domu, návrhem řešení vycházejícího z vytvořené analýzy a implementace části tohoto návrhu. Cílem práce je vytvořit funkční ...