Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh manipulace s nástroji 

    Frémund, Libor
    Cílem této diplomové práce je návrh manipulátoru nástrojů k blíže nespecifikovanému obráběcímu stroji. Návrh se skládá z výběrů optimálních konstrukčních uzlů a jejich funkčních výpočtů. Součástí práce je i konstrukční ...
  • Výpočtové systémy na bázi MKP určené pro konstruktéry 

    Frémund, Libor
    Tato práce se zabývá výpočtovými systémy na bázi metody konečných prvků určené pro konstruktéry. Jsou zde popsány nejčastěji používané systémy, jejich funkce a obsažené moduly, které pomáhají konstruktérovi při práci. Práce ...