Now showing items 1-2 of 2

  • Adaptivní kmitočtový filtr 

    Fröhlich, Lubomír
    ANOTACE Svoji diplomovou práci s názvem „Adaptivní kmitočtový filtr“ jsem rozdělil do čtyř částí. V úvodu jsem prostudoval základní vlastnosti selektivních funkčních bloků 1. a 2. řádu ARC filtrů. Dále jsem také zpracoval ...
  • Aktivní kmitočtové filtry pro vyšší frekvence 

    Fröhlich, Lubomír
    Práce pojednává o syntéze a optimalizaci kmitočtových analogových filtrů s moderními aktivními prvky užitých pro vyšší frekvence. Práce je rozdělena do tří částí, první část se zabývá problematikou týkající se kombinované ...