Now showing items 1-7 of 7

 • Anotátor videa pro analytické účely 

  Lištiak, Filip
  Cílem této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace programu, který umožňuje uživatelskou anotaci video dat pro zvolené analytické metody pro podporu detekce událostí v obrazových datech. Aplikace umožňuje přehrát ...
 • API datového úložiště pro práci s videem a obrázky 

  Fröml, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření databázového rozhraní VTApi, které je vyvíjeno v rámci projektu MV ČR "Metody a nástroje pro zpracování obrazu a videa pro boj s terorismem" řešeného na FIT ...
 • Automatizované testování zranitelností webových prohlížečů 

  Jusko, Ján
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa so základnými technikami útokov na webové prehliadače a následne navrhnúť a implementovať automatizované testovanie bezpečnostných aplikácií spúšťaním nelegálnej aktivity. Pomocou nástroja ...
 • Indexování databází: SP-GiST pro PostGIS 

  Matula, Lukáš
  Cílem této práce je seznámení se s indexačními metodami a datovými typy prostorových objektů v databázovém systému PostgreSQL (obsahuje indexační metody GiST a SP-GiST) a vytvoření indexu SP-GiST pomocí quad stromu v ...
 • Nástroje na podporu administrace a ladění výkonnosti databázového serveru Oracle 11g 

  Fröml, Vojtěch
  Tato bakalářská práce představuje koncepty správy databázového systému Oracle 11g. Podává přehled nástrojů a technologií pro správu, monitorování a ladění tohoto systému. Konkrétněji se zaměřuje na možnosti v oblasti ladění ...
 • Práce s QR kódy ve webových aplikacích 

  Melichar, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a realizace informačního systému vinařské firmy. Práce je rozdělena na kapitoly Základní pojmy, Práce s QR kódy, Návrh informačního systému a Implementace. Kapitoly Základní ...
 • Šablona pro tvorbu webových stránek zaměřených na fanoušky 

  Kondr, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací univerzální šablony pro snadnou tvorbu webových stránek zaměřených na fanoušky libovolného fotbalového klubu. Výsledná práce dává správci možnost měnit grafickou i ...