Now showing items 1-2 of 2

  • Využití bioplynu v plynárenské síti 

    Frühbauer, Zdeněk
    Diplomová práce se věnuje technologiím čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu pro následné využití bioplynu v plynárenské síti. Hlavní náplní práce bylo zaměření se na metodu tlakových změn (PSA), jež je jednou z ...
  • Výroba bioplynu jako automobilového paliva z obnovitelných zdrojů energie 

    Frühbauer, Zdeněk
    Cílem této bakalářské práce je ustanovit a shrnout výrobu bioplynu jako automobilového paliva z obnovitelných zdrojů energie. V úvodní části jsou zpracována data o bioplynu, jeho tvorbě a chemickém složením. Důležitou část ...