Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh motivačního programu ve vybraném podniku 

  Fraňková, Kristýna
  Předkládaná diplomová práce se snaží objasnit problematiku firemní kultury ve vybrané společnosti. Je zaměřena na konkrétní část firemní kultury; motivaci. Sestává z teoretických zdrojů, analýzy současného stavu motivačních ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Fraňková, Kristýna
  Bakalářská práce řeší problém ve firemní kultuře ve společnosti IFE-CR a. s. Práce vychází z předem stanovených hypotéz, které jsou položeny tak, aby se práce dále mohla zabývat problémem z nich vyplívajícím. Součástí je ...
 • Studie udržitelného rozvoje podnikání ve službách 

  Weiterová, Klára
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti Stavební doprava a mechanizace, Praha a. s. v oblasti hospodářského růstu a lidských zdrojů a jejího působení na zákazníky. Teoretická část se zaměřuje na ...