Now showing items 1-20 of 20

 • Diferenciální rovnice v chemii 

  Bartlová, Hana
  Práce se zabývá studiem kinetiky vybraných chemických reakcí. Práce je rozdělena na tři části. První část shrnuje základní pojmy potřebné pro pochopení studované problematiky. Druhá část se zabývá odvozením modelů reakcí ...
 • Homogenization in Perforated Domains 

  Rozehnalová, Petra
  Numerické řešení matematických modelů popisujících chování materiálů s jemnou strukturou (kompozitní materiály, jemně perforované materiály, atp.) obvykle vyžaduje velký výpočetní výkon. Proto se při numerickém modelování ...
 • Integrální transformace a jejich aplikace 

  Béreš, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá integrálnymi transformáciami a ich aplikáciami. Práca zhrnuje základné vlastnosti Laplaceovej a Fourierovej transformácie a následne ilustruje ich využitie pri riešení parciálnych diferenciálnych ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Franců, Jan
  Galerie architektury, moderního umění a designu. Nachází se na nároží ulic Milady Horákové a Koliště. V dané lokalitě je výrazným problémem hluk, mým záměrem proto bylo vytvořit kompaktní budovu a dodržet uliční čáru. U ...
 • Matematické kyvadlo 

  Kučerová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním chování matematického kyvadla. Cílem této práce je odvodit rovnice matematického kyvadla, vypočítat trajektorie řešení a interpretovat jejich význam, klasifikovat ...
 • Modeling of nonlinear diffusion 

  Oyekan, Oluwadamilola Adeniyi
  In this thesis, we study the nonlinear diffusion equation especially Porous Medium Equation (PME). u_t= \Delta(u^m) + f(u), Parameter m>1 in the case of slow diffusion, m=1 means linear model and $0
 • Modelování dopravního toku 

  Zemanová, Hana
  Tato bakalářská práce uvádí přehled základních matematických modelů dopravního toku vozidel na jednoproudé silnici. Zabývá se jak mikroskopickými modely, tak i makroskopickými modely. Studuje jejich vlastnosti a odlišnosti.
 • Modelování dynamiky populací 

  Pecka, Luboš
  Cílem této práce je popsat základní modely dynamiky populací. V první části jsou uvedeny modely dynamiky jedné populace, v druhé modely zabývající se koexistencí dvou biologických druhů. Vždy začínáme s popisem modelů ...
 • Modelování rotačního pohybu pevného tělesa v prostoru 

  Komůrková, Lucia
  Bakalárská práca je zameraná na rotáciu tuhého telesa v priestore. Bližšie popisuje rotačné matice a ich vlastnosti. Ďalej sa venuje reprezentácií natočenia v priestore pomocou Eulerových uhlov a odvodzuje Eulerove kinematické ...
 • Modelování vln na hladině 

  Zgabaj, Martin
  Táto práca uvádza odvodenie základných vlastnotí vĺn na hladine, medzi ktoré patrí disperzná relácia, tvar vlny, fázová a grupová rýchlosť a pohyb elementu vody. Zaoberá sa ako vlnami na hlbokej vode, tak aj vlnami na ...
 • O řešení problémů slabé konvergence 

  Franců, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Článek je pokračováním práce J. Franců: Od kompozitních materiálů ke slabé konvergenci, Kvaternion 2/2012, 113-124, ve které byla formulována úloha homogenizace parciálních diferenciálních rovnic. Matematický přístup vede ...
 • Od kompozitních materiálů ke slabé konvergenci 

  Franců, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Matematické modelování kompozitních materiálù využívá tzv. homogenizaci, při které heterogenní materiál s jemnou periodickou strukturou nahradíme homogenním materiálem, který má z makroskopického hlediska stejné vlastnosti. ...
 • Outline of nguetseng's approach to non-periodic homogenization 

  Franců, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Classical homogenization theory developed for modeling heterogeneous media with regular ne structure is based on the assumption that the structure is periodic. Since the structure of real materials is not perfectly periodic, ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Franců, Jan
  Projekt řeší návrh radnice pro Brno sever v místě dnešních vojenských kasáren. Klasicka symetrie kompozice původnich budov dominuje prostoru nad terennim zlomem. Budovy jsou orientovany směrem ke zlomu a určuji povahu ...
 • Rovnice nelineární difuze 

  Polášek, Radek
  Práce se věnuje různým typům difuzních rovnic. Difuzní rovnice jsou odvozeny pro různé předpoklady prostředí. Blíže je pak popsáno Barenblattovo řešení rovnice pomalé difuze, na kterém jsou demonstrovány jeho vlastnosti.
 • Spojité matematické modely dynamiky populací 

  Pecka, Luboš
  V této práci se zaměříme na popis nejčastějších modelů popisujících vývoj populací a následně provedeme numerické experimenty v prostředí MATLAB, které nám potvrdí správnost teoreticky odvozených výsledků. Modely jsou ...
 • STOCHASTIC MODELING OF COMPOSITE MATERIALS 

  Pospíšil, Tomáš
  Práce je věnována generování náhodných struktur dvousložkových vláknových kompozitních materiálů a statistickým metodám analýzy náhodnosti těchto struktur. Byly vyvinuty čtyři algoritmy a vygenerované struktury byly ...
 • Stochastické obyčejné diferenciálni rovnice 

  Bahník, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou obyčejných stochastických diferenciálních rovnic. Po souhrnu teorie stochastických procesů, zejména tzv. Brownova pohybu je zaveden stochastický Itôův integrál, diferenciál a tzv. ...
 • Telegrafní rovnice 

  Továrek, Tomáš
  Telegrafní rovnice modelují šíření elektrického signálu ve vedení. V práci je tato soustava parciálních diferenciálních rovnic odvozena z fyzikálních zákonitostí. Jsou studovány vlastnosti řešení, zejména vliv impedančního ...
 • Události č. 2/2016 

  Novotná, Jana; Žalud, Luděk; Adamec, Vladimír; Čepička, Martin; Kvapilová, Tereza; Čermák, Jan; Franců, Jan; Popela, Robert; Juračka, Jaroslav; Komárková, Tereza; Strnková, Zuzana; Tušarová, Kateřina; Šimková, Monika; Philippi, Hana (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2016)