Now showing items 1-4 of 4

 • Měření a vyhodnocování výkonových parametrů termoelektrického generátoru malého výkonu 

  Frank, Vojtěch
  Práce popisuje problematiku měření termoelektrických modulů. Součástí práce je popis jednotlivých měřených veličin, včetně způsobů jejich měření. Dále byly popsány principy různých metod a přístupů používaných k měření ...
 • Návrh aplikátoru etiket pro paletované zboží před expedicí 

  Frank, Vojtěch
  Tato bakalářská práce řeší problematiku označování paletovaného zboží před expedicí a to především pomocí automatických aplikátorů etiket. Řešení obsahuje jak zhodnocení současného stavu označování, tak rešerši používaných ...
 • Využití odpadního tepla z rektifikace 

  Frank, Vojtěch
  Cílem práce je pomocí technické a technologické analýzy současného stavu produkce odpadního tepla v předmětném procesu rektifikace sestavit model energetické a materiálové bilance aparátu. S pomocí těchto výsledků následně ...
 • Zařízení pro testování termoelektrických modulů 

  Frank, Vojtěch
  Cílem této práce je navržení úprav existujícího experimentálního zařízení pro měření parametrů termoelektrických modulů, zkonstruovaného na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v ...