Now showing items 1-20 of 54

 • Analýza motivace zaměstnanců a návrhy stimulačních nástrojů 

  Plíšková, Pavla
  Předmětem diplomové práce je vliv motivace a stimulace v podniku na pracovní výkon zaměstnanců. Vymezuje pojmy motivace a stimulace, určuje motivační zdroje a stimulační prostředky v podniku. Analyzuje situaci v podniku ...
 • Analýza stavu jazykové vybavenosti 

  Chvalinová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na vymezení potřebné jazykové úrovně absolventa Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně z pohledu trhu práce a pracovních příležitostí. Práce analyzuje variabilní cizí jazyky ...
 • Analýza ženských specifik stylu vedení v organizaci zabývající se vývojem informačních technologií 

  Hlaváčková, Eva
  Cílem diplomové práce „Analýza ženských specifik stylu vedení v organizaci zabývající se vývojem informačních technologií“ staví na provedení analýzy pracovních stylů vedoucích pracovníků a pracovnic s ohledem definování ...
 • Kreativita v rozvoji pracovníka a organizace 

  Heroutová, Marie
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit aktuální předpoklady pro rozvoj kreativity členů obchodního týmu společnosti Nilfisk-Advance, s.r.o. a na základě tohoto poznání doporučit určité metody pro zlepšení výkonnosti ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Kožinová, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na témata kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části se zabývá vymezením pojmů, vztahy mezi nimi, a doporučeními pro použití v praxi. Praktický projekt je zaměřen na analýzu ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Lahučký, Jakub
  Diplomová práce se zabývá kreativitou, inovacemi a organizační kulturou. V teoretické části práce jsou definovány vztahy mezi těmito aspekty. V praktické části na základě provedeného dotazníkového šetření, vlastního ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Uhlíř, Matěj
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvíjení kreativity v organizaci orientovanou na práci v týmu. V teoretické části vymezuje pojmy kreativity, kvalitativního výzkumu a mentálního mapování. V praktické části je proveden ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Burda, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá kreativitou a motivací zaměstnanců v organizaci. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy jako kreativita, inovace a organizační kultura. V praktické části je představena společnost ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Stará, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení pojmů kreativita a inovace v podnikání. Zabývá se metodami, které mohou vést k rozvoji tvořivosti tak, aby návrhy a inovační nápady vedly ke zvyšování hodnoty pro zákazníka a rozvoji ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Malý, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na téma kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a vztahy mezi nimi s doporučením pro použití v praxi. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Leadership - analýza činnosti vrcholového manažera 

  Horák, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním managementu 1. pol. 20.stol. se současností. Cílem práce je analyzovat na základě dostupných pramenů manažerskou kariéru vrcholového manažera Dominika Čipery, jeho metody práce a ...
 • Leadership - analýza činnosti vrcholového manažera 

  Matys, Lukáš
  Diplomová práce Analýza činnosti vrcholového manažera na základě teoretických východisek analyzuje skutečnou práci lidí postavených ve vyšších pozicích firemní struktury. Na základě dotazníkového šetření a následných ...
 • Leadership a management 

  Ševčíková, Jana
  Diplomová práce Leadership a management podává nejen teoretický obraz o problematice leadershipu a managementu ve všeobecném pohledu, nýbrž i praktický náhled na zkoumanou společnost, kterou je nejmenovaná advokátní kancelář. ...
 • Management osobního rozvoje 

  Křenková, Vendula
  Diplomová práce Management osobního rozvoje podává nejen teoretický obraz o problematice managementu osobního rozvoje ve všeobecném pohledu nýbrž i praktický náhled na zkoumanou společnost CNC KOVO s.r.o. se zaměřením na ...
 • Management osobního rozvoje 

  Krejčířová, Alena
  Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu problematiky u manažerů obchodní společnosti Advantage Consulting s.r.o. Teoretický rozbor se soustředí na time management, stres management, osobního ...
 • Management osobního rozvoje 

  Černá, Zdena
  Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u nejmenované moravské výrobní a obchodní společnosti se zaměřením na kreativitu. Teoretická část je věnována ...
 • Management osobního rozvoje 

  Dvořáčková, Dagmar
  Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u výrobní společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s se zaměřením na technicko-hospodářské pracovníky a především na ...
 • Motivace 

  Šmerek, Jakub
  Hlavním tématem diplomové práce je motivace zaměstnanců ve společnosti DCom s. r. o. Předmětem podnikání této společnosti je hlavně vývoj a výroba vlastních zařízení, spolu s příslušenstvím pro bezdrátové komunikační ...
 • Motivace a stimulace 

  Macešková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá motivací a stimulací zaměstnanců v konkrétní společnosti. Na základě dotazníkového šetření jsou navrženy změny, které mohou přispět ke zvyšování motivace a stimulace zaměstnanců. Práce je přínosná ...
 • Motivace a stimulace 

  Hulewiczová, Monika
  Předmětem této diplomové práce je analýza a zhodnocení pracovního prostředí (pracovní spokojenosti) v souvislosti s motivací a stimulací pracovníka ve vybraném podniku. Cílem práce je analyzovat firmu, poukázat na důležitost ...