Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza objektivních kritérií kvality sálu Divadla na Orlí 

  Bělunek, Adam
  Podstata teoretické části této závěrečné práce tkví v shrnutí základních zákonů a principů prostorové akustiky, chování zvukových vln při průchodu prostředím, doby dozvuku, zvukové pohltivosti, impulsové charakteristiky a ...
 • Aplikace pro měření charakteristik hudebních efektů 

  Frenštátský, Petr
  Práce je zaměřena na realizaci a popis aplikace pro měření zvukových efektů, které jsou implementované jako zásuvné moduly. Aplikace měří v časové oblasti impulsní charakteristiku, převodní charakteristiku efektů pro ...
 • Aplikace pro programování MIDI kontrolerů 

  Dolejší, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace, která umožňuje naprogramovat po- mocí MIDI System Exclusive zpráv funkce ovldádacích prvků kontrolerů ControlFREAK a Bitstream 3x. Teoretická část se zabývá rozborem ...
 • Generátor barevných šumů 

  Křivánek, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce je seznámení s barevnými šumy, jako jsou růžové, hnědé, azurové a další. V práci jsou popsány barevné šumy a jejich využitím pro měření v elektroakustice a zvukové technice. Praktická část této ...
 • Implementace parametrického ekvalizéru do VST3 zásuvného modulu 

  Pevný, Jindřich
  Tato práce se věnuje oblasti DSP (číslicové zpracování signálů – Digital Signal Processing), konkrétně parametrickým strukturám digitálních shelving filtrů využitelných jakožto stavebních bloků parametrického ekvalizéru. ...
 • Implementace zvukového procesoru FIR s minimálním procesním zpožděním 

  Brhel, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem univerzálního FIR procesoru pro zpracování velmi dlouhých posloupností. Práce dále řeší optimalizaci pro souběžné zpracování dvoukanálové vstupní posloupnosti a potlačení procesního zpoždění. ...
 • Metody pro spektrální analýzu s vysokým rozlišením 

  Pevný, Jindřich
  Tato prace se zabyva problematikou spektralni analyzy ve vysokem rozliseni. V prvni casti prace jsou predstaveny vybrane metody, ktere jsou nasledne na zaklade implementace v programovem prostredi aplikace Matlab porovnany. ...
 • Modeling Of Non-Linear Reverb Effect Usingblack-Box Approach 

  Frenštátský, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  In this paper we propose a method for modeling hardware reverb effects that manifests nonlinear character. The method is based on an identification of device under a test using input-output measurements utilizing a ...
 • Porovnání algoritmů pro syntetické modelování dozvukových vlastností místnosti 

  Beňo, Tomáš
  Cílem Bakalářské práce je seznámení se a zjištění možností řízení dozvukových vlastností zavedených algoritmů pro syntetickou modelaci dozvuku. Algoritmy, které navrhli Jon Dattorro, William Gardner a Jean-Marc Jot, jsou ...
 • Rozšíření grafických rozhraní zvukových zásuvných modulů o 3D grafiku 

  Dufka, Filip
  Tato práce se venuje možnostem rozšírení grafického uživatelského rozhraní modulu VST3, které slouží pro digitální zpracování zvukového signálu, o implementaci 3D modelu s využitím OpenGL. Práce se zameruje na vytvorení ...
 • Softwarový analyzátor zvukových efektů 

  Frenštátský, Petr
  Ke zjišťování kvalitivních parametrů zvukových zařízení je stále více využíván stolní počítač, ve kterém díky rozvoji číslicového zpracování signálů je umožněna implementace analýz. Mezi ně patří zjišťování kmitočtové a ...
 • Softwarový generátor testovacích signálů pro akustická měření 

  Veselá, Petra
  Cílem předkládané bakalářské práce je vytvoření zásuvného modulu technologie VST2, který bude schopen generovat testovací signály použitelné při akustických měřeních. Součástí práce je teoretický rozbor vlastností jednotlivých ...
 • Vícekanálový přenos zvukových signálů po lokální počítačové síti 

  Kotouček, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací přenosu vícekanálového audio signálu v lokální síti. Cílem práce bylo zvolit vhodný procesor pro přenos až 32 kanálů audio signálu, který bude použit pro implementaci. Dále byl ...
 • VST plug-in modul pro řízení dynamiky zvukového signálu 

  Zoň, Robin
  Cílem této bakalářské práce je realizace efektů pro úpravu dynamiky signálu. Práce zahrnuje čtyři základní dynamické efekty – kompresor, expander, limiter a šumovou bránu. První část práce zahrnuje vypracování efektů v ...
 • Vytvoření 3D modelů a návodů pro počítačové cvičení kurzu Moderní počítačová grafika 

  Gros, Jan
  Obsahem této diplomové práce je seznámit se s problematikou vyučovanou v kurzu MGMP a vytvořit návody a 3D modely v programu Blender pro počítačové cvičení kurzu MGMP. První část je věnována některým podobným kurzům ...
 • Vytvoření podpůrných výukových prostředků pro kurz Moderní počítačová grafika 

  Silber, Marek
  Práce je rozdělena do dvou částí, kde první část se zabývá přehledem výuky a práce v 3D softwaru na českých univerzitách včetně srovnání jednotlivých programů. Popisem historie programu Blender, který byl vybrán pro podporu ...
 • Zlomkooktává analýza akustických signálů 

  Ryšavý, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací číslicových filtrů pro oktávová a zlomkooktávová pásma. Dále práce popisuje chování těchto filtrů při aplikaci v systémech s pevnou řádovou čárkou a rozebírá problematiku ...