Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace hrubé vrchní stavby BD Panorama Kociánka 

    Frišová, Jitka
    Bakalářská práce se zabývá realizací horní hrubé stavby bytového domu Panaroma Kociánka v Brně. Obsahem práce jsou technologické předpisy pro svislé a vodorovné nosné konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, ...
  • Význam facility managementu ve firmě 

    Frišová, Jitka
    Diplomová práce s názvem " Význam facility managementu ve firmě" se zabývá podpůrnými procesy, které přináší uživatelům objektů potřebný komfort. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje ...