Now showing items 1-2 of 2

  • Cihelný recyklát jako surovina pro výrobu pálících pomůcek pro cihlářský průmysl 

    Fridrich, Jakub
    Cílem této diplomové práce je studium chování cihelného recyklátu ve směsi s hlinitanovým cementem. Výsledkem zkoumání, by měl být návrh přípravy a složení materiálu, který by mohl z části nebo zcela nahradit pálicí pomůcky ...
  • Možnosti uplatnění metamastku 

    Fridrich, Jakub
    Cílem této bakalářské práce je studium fyzikálních a chemických vlastností metamastku. Jedná se o delaminovanou a dehydroxylovanou mastkovou surovinu, která byla teprve nedávno připravena a popsána na FCH VUT v Brně ve ...