Now showing items 1-17 of 17

 • Design detektoru kovu a rentgenu zavazadel 

  Fridrichová, Eva
  Předmětem Diplomové práce je Design detektoru kovu a rentgenu zavazadel. Práce se zabývá navržením rámového detektoru kovu a rentgenu zavazadel se zaměřením na vizuální působení, dodržením všech funkčních prvků a zpracování ...
 • Design dozimetru 

  Navrátilová, Sára
  Zadáním bakalářské práce je návrh designu dozimetru. Práce se zabývá analýzou současného stavu na trhu. Cílem je vytvoření designérského návrhu, který bude respektovat technické, ergonomické a estetické požadavky zadaného tématu.
 • Design elektrických krejčovských nůžek 

  Nyklová, Klára
  Tématem této bakalářské práce je design elektrických krejčovských nůžek. Práce se zabývá analýzou současného stavu poznání, základními technickými parametry a vlastním návrhem elektrických krejčovských nůžek. Cílem je ...
 • Design kyslíkového koncentrátoru 

  Ondrová, Martina
  Bakalářská práce za zabývá designem přenosného kyslíkového koncentrátoru, který uživatelům zjednoduší léčbu plicních chorob. Práce analyzuje současný stav poznání a s ohledem na technické, ergonomické a estetické požadavky ...
 • Design laboratorní centrifugy pro separaci vzorků 

  Kašná, Marie
  Práce se zabývá designem laboratorní centrifugy s ohledem na estetické, ergonomické a technické parametry. Důraz byl kladen především na stabilitu, jednoduché ovládání a více možností využití. Práce také zahrnuje analýzu ...
 • Design parního čističe 

  Smrčková, Alena
  Předmětem bakalářské práce je analýza a návrh parního čističe s ohledem na technické, estetické a ekologické požadavky. Cílem bylo vytvoření čističe pro jednoduché domácí použití na principu labutí šíje
 • Design parního inhalátoru 

  Zháňalová, Barbora
  Cílem této bakalářské práce je návrh designu parního inhalátoru, jenž by respektoval funkční, technické a estetické požadavky. Práce zahrnuje studii současné situace na trhu a vývoj nových technologií v dané problematice. ...
 • Design parního napařovače oděvů 

  Otevřelová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá designem parního napařovače oděvů. Návrh je koncipován tak, aby bylo možné přístroj využít především na cestách. Práce zahrnuje analýzu současného stavu poznání, řeší problémy s ovládáním a ...
 • Design ponorného čerpadla 

  Weiser, Michael
  Tématem této bakalářské práce je design ponorného čerpadla, které je určeno k čerpání vody na chatách a zahradách. Práce se zabývá analýzou současného stavu na trhu s čerpadly a vlastním návrhem ponorného čerpadla. Cílem ...
 • Design ruční čtečky čárových kódů 

  Blaha, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je design ruční čtečky čárových kódů. Práce se zabývá vývojem a současným stavem na trhu. Cílem je vytvoření nadčasového designu, který bude respektovat technické, ergonomické a estetické požadavky.
 • Design ručního detektoru kovu 

  Partl, Zdeněk
  Zadáním bakalářské práce je design ručního detektoru kovu. Práce zahrnuje studii současného stavu na trhu a vývoj technologií v dané problematice. Hlavním cílem práce je vytvoření originálního designu, jenž bude respektovat ...
 • Design stolní vrtačky 

  Gago, Matúš
  Bakalárska práca sa venuje inovatívnemu tvarovému a ergonomickému designu stolnej vŕtačky, ale aj návrhu jeho funkcií spojených s ovládaním. Dôraz je kladený zlepšenie estetickej a funkčnej formy súčasných vŕtačiek. Táto ...
 • Design svítidla pouličního osvětlení 

  Fridrichová, Eva
  Moje bakalářská práce pojednává o svítidle městského veřejného osvětlení. Práce obsahuje analýzu vývojovou, technickou a analýzu současného designu, dále pak podrobný návrh lampy pouličního osvětlení. Výsledkem je návrh, ...
 • Design tetovacího strojku 

  Šabatková, Andrea
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť nový design tetovacieho strojčeka, ktorý by ho odlišoval od konkurenčných produktov na trhu. Zároveň by mal byť tvarovo zaujimavý, praktický a vizuálne atraktívny pre užívateľa a ...
 • Design tlakoměru 

  Běťáková, Vendula
  Cílem této bakalářské práce je návrh designu tlakoměru, jenž by respektoval funkční požadavky a pojímat o technických a estetických aspektech. Práce zahrnuje studii současné situace na trhu a vývoj nových technologií v ...
 • Design topinkovače 

  Škodová, Nina
  Předmětem bakalářské práce je design topinkovače. Práce se zabývá vývojem topinkovačů a současnými produkty na trhu. Cílem této práce bylo vytvoření univerzálního designu respektující technické, ergonomické a estetické požadavky.
 • Vizuální řeč ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů v Československu z let 1947-1990 

  Fridrichová, Eva
  Tato dizertační práce se zabývá vývojem provozní grafiky na ovládacích panelech obráběcích strojů Továren obráběcích strojů z let 1947–1990. Cílem je popis geneze grafiky ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů a jejich ...