Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Frimlová, Pavlína
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. během let 2003 - 2006 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Jsou zde také posuzovány silné a slabé stránky a příležitosti ...