Now showing items 1-20 of 22

 • Informační a komunikační technologie a referendum o Brexitu 

  Šindelka, Dan
  Cílem této práce je popsat informační a komunikační technologie, které byly použity během Referenda o členství Spojeného království v Evropské unii 2016. Tato práce také poskytuje popis referend ve Spojeném království, ...
 • Komunikační technologie a mise New Horizons k Plutu 

  Yarkina, Daria
  Cílem této práce je ukázat, jaké komunikační technologie se používají v misi New Horizons k Plutu, poskytnout stručný popis cílů misi a položit důraz na schopnost posílat signály na velké vzdálenosti. Tato práce se také ...
 • Kyberkriminalita: koncepce, odhalování a prevence 

  Tureček, David
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí kybernetické kriminality. Začíná popisem historického vývoje kybernetické kriminality a s ní související počítačové technologie. Práce dále uvádí důvody, proč ke kybernetické ...
 • Mise Juno k Jupiteru 

  Gall, Jiří
  Semestrální práce je zaměřena na zkoumání planety Jupiter sondou Juno. Jsou zde popsány mise k Jupiteru, které předcházely misi Juno, spolu s jejich dosaženými výsledky. Dále je v této práci popsaná samotná mise Juno se ...
 • Negativní dopady Smart Cities na lidskou společnost 

  Sakharova, Daryna
  Koncept Smart Cities je považován za nový způsob lidského bydlení. Hlavním úkolem této práce je určení role klíčových komponentů Smart City, za účelem zhodnocení zda Smart technology přináší pohodlí a zahrnuje oblasti, kde ...
 • Negativní vlivy Internetu na lidskou společnost a komunikaci 

  Pershina, Mariya
  V současnosti se o internetu mluví jako o jednom z nejvýznamnějších vynálezů lidstva. Internet ovšem není pouze jen celosvětový systém propojených počítačových sítí, ve kterých je uloženo obrovské množství různých informací, ...
 • Obnovitelné zdroje energie z oceánů 

  Krišková, Mahulena
  Obnovitelné zdroje jsou v dnešní době velmi diskutované téma především kvůli vyvstávajícím problémům v rámci ekologie a úspory energií. I přes nejvíce zastoupenou část v této oblasti vodními, větrnými a solárními elektrárnami, ...
 • Průmyslový tester fotometrických hodnot LED diod používaných v automobilové signalizaci 

  Gaži, Dominik
  V posledních letech zažili světlomety v autech obrovský technický rozvoj, který se podílel na jejich současné složitosti. Aby řidiči i zákazníci byli spokojeni, je využíváno různých technologií pro neustálé dosahování ...
 • Přehled bezpilotních prostředků (Drones) v oblasti elektronických komunikací 

  Chott, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na přehled bezpilotních letadel, často označovaných jako drony, a jejich technologický pokrok a vliv v oblasti elektronických komunikací. Vysvětluje základní definici bezpilotních letounů ...
 • Rešerše na autonomní automobily 

  Hipča, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na autonomní automobily, obsahuje krátkou historii vývoje těchto automobilů, metody, které byly použity, zařízení i algoritmy používané v autonomních automobilech a možnou budoucnost autonomních aut. ...
 • Řízení životnosti výkonového olejového transformátoru 

  Čechová, Karolína
  Pro pochopení významu procesu řízení životnosti výkonových olejových transformátorů, je nutné si nejdříve uvědomit jejich roli v elektrizační soustavě. Používají se především ke zvýšení a snížení napěťových úrovní v přenosové ...
 • Sci-fi a předpověď technologií, minulost a současnost 

  Skorobogatova, Margarita
  Cílem této bakalářské práce je prozkoumat, zda-li sci-fi dokáže predikovat budoucí vývoj technologií. První kapitola představuje sci-fi spisovatele 19. a 20. století, kteří předpovídali řadu technologických vynálezů ...
 • Sociální média a jejich vliv na demokratické volby 

  Khyzhniak, Veronika
  Technologický pokrok výrazně zlepšil způsob, jakým mohou lidé na celém světě komunikovat. Sociální sítě velmi usnadňují živou komunikaci nejen pro obyčejné lidi, ale také pro zástupce legislativní moci. Prostřednictvím ...
 • Technologie okamžitého přehrávání a její vliv na herní sporty 

  Nguyen, Roman
  Semestrální práce pojednává o technologiích okamžitého přehrávání a jejím vlivu na herní sporty. Popisuje technologie okamžitého přehrávání používané ve fotbale, basketbale, americkém fotbale a jejich vliv na sportovní ...
 • Technologie titulků ve filmech a dalších mediích 

  Tobiášová, Eliška
  Účelem bakalářské práce je prozkoumat technologii titulkování. Ta je rozebrána historického, současného a budoucího hlediska. V práci jsou zmíněny i specifické způsoby využití titulků pro určité typy médií a součástí je i ...
 • Vesmírné mise na Merkur 

  Novák, Jakub
  Cílem této práce je se seznámit s předešlými i současnými vesmírnými misemi na planetu Merkur, a to konkrétně na předchozí misi NASA Messenger a současnou společnou misi ESA a JAXA, BepiColombo. Tato práce popisuje cíle a ...
 • Vlastnosti spínaných DC/DC měničů pro automobilové LED aplikace. Parametry vhodných výkonových MOSFETů, možnosti zatlumení, vliv na chování obvodů. 

  Langer, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je úvod k využití nových prostředků pro osvětlení automobilů, zejména pak osvětlení pomocí LED. Tato práce bude zaměřena právě na systém LED osvětlení a jejich zapojení a spínacích obvodů. Dále ...
 • Vliv mobilních telefonů na angličtinu 

  Smirnova, Ekaterina
  Tento semestrální projekt je zaměřen na zjištění všech důležitých aspektů, které odrážejí vliv mobilních telefonů na anglický jazyk. Práce ukáže všechny změny a příklady různých jevů, které způsobil tento objev, jenž byl ...
 • Využití 3D tiskáren v medicíně 

  Shchennikov, Vladislav
  Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren popsání jejich obecných komponent a využití 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily trojrozměrné tiskárny a byly okamžitě použity ...
 • Využití 3D tiskáren v medicíně 

  Shchennikov, Vladislav
  Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren, popsáním jejich obecných komponentů a využitím 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily 3D tiskárny a byly okamžitě použity v ...