Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku 

    Frolek, Martin
    Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku za období 2006 - 2010 za využití elementárních metod finanční analýzy. V úvodní části jsou uvedeny teoretické poznatky, na kterých je postavena část ...
  • Návrh na zlepšení marketingového mixu 

    Frolek, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojeností zákazníků a marketingového mixu u společnosti BRM AERO, s.r.o., jejíž hlavní činností je vývoj a výroba ultralehkých letounů. Hlavním cílem práce je na základě zjištěných ...