Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza a detekce malwaru typu RAT 

  Sidor, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je štúdium problematiky jednotlivých typov malvéru so špecifickým zameraním na kategóriu RAT (Remote Access Trojan). Práca taktiež oboznámi čitateľa o statickej a dynamickej analýze binárneho ...
 • Aplikace pro hromadnou správu síťových prvků Mikrotik 

  Kloda, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na popis a vytvoření webové aplikace určenou pro hromadnou správu síťových prvků firmy MikroTik. V teoretické části se práce soustředí na popis operačního systému RouterOS. Dále se práce zabývá popisem ...
 • Architektura a správa zabezpečených sítí 

  Štangler, Jan
  Tato práce je zaměřena na bezpečnost malých až středně velkých sítí s centrální správou, zejména pak na vytvoření metodiky pro návrh zabezpečené sítě. Popsán je návrh zabezpečené sítě pro začínající IT firmu s~využitím ...
 • Automatizovaná tvorba statistik síťového provozu 

  Benedikt, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním a prezentací výsledků zátěžového testování. V první části práce jsou rozvedeny základní pojmy, které jsou úzce spjaté se zátěžovým testováním. Následuje část s analýzou dostupných ...
 • BCH kódy 

  Frolka, Jakub
  Práce se zabývá problematikou zabezpečení dat pomocí BCH kódů. V práci jsou popsány BCH kódy v binární i nebinární podobě a jejich nejvýznamnější podskupina RS kódy. Dále jsou v práci popsány dekódovací metody Peterson-G ...
 • Detekce slow-rate DDoS útoků 

  Sikora, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku detekce a obrany před útoky typu Slow DoS a DDoS pomocí analýzy provozu v počítačových sítích. Čtenář je uveden do základní problematiky této specifické kategorie sofistikovaných ...
 • Evoluce protokolů pro zamezení vzniku smyček na linkové vrstvě 

  Březina, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá možností eliminace tvorby smyček a na linkové vrstvě OSI modelu. Nejprve bylo potřeba určit, co to vůbec smyčky jsou a jak se tvoří. Následně bylo představeno řešení problému se smyčkami v ...
 • Komplexní řešení Wake-on-LAN pro konkrétní počítačovou síť 

  Sakala, Peter
  Cieľom tejto práce je na základe získaných informácií navrhnúť webovú aplikáciu, ktorá bude slúžiť na vzdialené zobúdzanie počítačov v rámci Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně. Teoretická časť sa venuje technológii WoL ...
 • Metodika testování bezpečnosti a výkonnosti firewallů 

  Sasko, Dominik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať bezpečnosť a výkon firewallov a navrhnúť metodiku ich testovania. Teoretická časť sa venuje vysvetleniu firewallov a ich rozdeleniu a opisu funkcií firewallov novej generácie. ...
 • Modulární webové rozhraní využívající MikrotikAPI 

  Janda, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací webového rozhraní, které pro komunikaci se systémem RouterOS využívá MikroTik API. Vytvorené webové rozhraní je zabezpeceno proti vniknutí neautorizované osoby a obsahuje ...
 • Monitorování serverů s OS Linux 

  Šuba, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá monitorovaním serverov v rámci siete PlanetLab. V úvode je popísaná sieť PlanetLab, terminológia používaná v nej, ale aj projekty realizované vďaka nej. V rámci práce bol vytvorený modul v ...
 • Multiplatformní aplikace pro správu síťových prvků Mikrotik 

  Bárdossy, Adrián
  Diplomová práca obsahuje popis vývoju aplikácie na správu sieťových prvkov mikrotik. V úvodnej časti práce sa nachádza popis použitých knižníc, popis API. V ďalšej časti práce sa nachádza naprogramovaná časť backendu ...
 • Návrh a realizace managovatelného PoE injektoru 

  Frkal, Pavel
  Práce se zabývá možnostmi napájení síťových zařízení přes stávající strukturovanou kabeláž. Rozebírá možnosti napájení, jejich limity a možnosti měření poskytovaného výkonu. Výstupem je konstrukce 24-portového pasivního ...
 • Prezentace dat z MySQL databáze ve Windows Presentation Foundation 

  Polách, Michal
  V práci je demonstrována a vysvětlena tvorba WPF aplikace podle návrhového vzoru MVVM pro svižné prohlížení, vyhledávání a editaci dat v rozsáhlé knihovní databázi uložené na MySQL serveru. Rychlého načítání dat z databáze ...
 • SDN pro cloud computing 

  Kuklovský, Adam
  Bakalárska práca sa venuje technológii SDN. Práca obsahuje teoretickú časť a praktickú. V teoretickej časti je popísaný koncept SDN sietí, fungovanie protokolu OpenFlow, porovnanie jednotlivých open source SDN kontrolérov ...
 • Systém detekce útoků pro sítě s platformou Mikrotik 

  Zvařič, Filip
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice síťových útoků a možnostem, jak se proti nim bránit. Pojednává o nejběžnějších útocích, se kterými se můžeme setkat a o jejich dopadu na počítačové sítě a koncového uživatele. ...
 • Systémy pro detekci a prevenci průniku na hraničních zařízeních 

  Bína, Zdenko
  Bakalářská práce se zabývá testováním odolnosti sítě proti DDoS útokům. V teoretické části představuje problematiku těchto útoků a jejich současné trendy, následně se zaobírá systémy IDS a IPS a popisuje zařízení Spirent ...
 • Zabezpečená správa síťových klientů 

  Lojek, Stanislav
  Tato práce se zaměřuje na centralizovanou správu síťových klientů pomocí operačního systému Windows server 2012 a jeho funkcí. Zahrnuje vytvoření automatizované instalace s jednotnou konfigurací operačního systému Windows. ...
 • Zabezpečení mobilních zařízení s operačním systémem Android ve firemní sféře 

  Pecl, David
  Práce se zabývá problematikou bezpečnosti operačního systému Android. Nejdříve popisuje základní architekturu systému a bezpečnostní mechanizmy, které můžeme v tomto systému najít. Ve druhé části se věnuje popisu hrozeb a ...
 • Zabezpečení přenosu dat BCH kódy 

  Frolka, Jakub
  Bakalářská práce Zabezpečení přenosu dat BCH kódy se zabývá skupinou cyklických kódů, které jsou schopny zabezpečit data v binární podobě proti nezávislým chybám. BCH kódy využívají algebraickou strukturu zvanou Gailosova ...