Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza chladnutí motoru 

  Schmidt, Drahomír; Rozlivka, Tomáš; Frydrýn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tento článek se zabývá informacemi o dopravních nehodách. Zvláště se zaměřuje na fingované dopravní nehody a pojistné podvody a představuje metodu měření chladnutí motoru jako způsob k odhalování této trestné činnosti.
 • Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46 

  Kocián, Karel; Krpešová, Kateřina; Frydrýn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Cílem příspěvku je posluchače seznámit s vybranými metodickými přístupy používanými pro snižování silniční nehodovosti. Přednáška je zaměřená na následující bezpečnostní nástroje: Zkrácená analýza dopravních nehod, program ...
 • Možnosti získání nových informací z policejní fotodokumentace a způsoby verifikace její kvality a přesnosti 

  Schmidt, Drahomír; Frydrýn, Michal; Marek, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Článek vychází ze současného stavu možností soudně znalecké analýzy dopravních nehod. V dnešní době jsou již velmi podrobně propracovány metody výpočtů nehodových dějů, chování modelů dopravních prostředků před střetem, ...
 • Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod 

  Šachl, Jindřich Jan; Šachl, Jindřich; Frydrýn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Ratio of EES values on vehicles after accident is usually put into context of their masses. The EES ratio can be expressed by the conversion of EES values among particular vehicles. This commonly used equation is not valid ...
 • Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod 

  Šachl, Jindřich Jan; Šachl, Jindřich; Frydrýn, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2018-02)
  Poměr hodnot EES na vozidlech, jež se střetla, se obvykle dává do souvislosti s jejich hmotnostmi a vyjadřuje se vztahem pro přepočet hodnot EES mezi jednotlivými vozidly. Běžně používaný vztah ale neplatí obecně, je založen ...
 • Systém CDR a jeho praktické zkoušky 

  Nouzovský, Luboš; Frydrýn, Michal; Mičunek, Tomáš; Svatý, Zdeněk; Šareš, Karel (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Článek představuje vybrané výsledky nárazových testů prováděných na podzim roku 2017 zaměřených na ověřování funkčnosti a použitelnosti systému CDR a jeho výstupů pro soudně-znaleckou praxi. CDR neboli Crash Data Retrieval ...