Now showing items 1-1 of 1

  • Kování těla střely 

    Frydrych, Jan
    Práce předkládá návrh technologie výroby těla dělostřeleckého granátu – tlustostěnného dílce z nelegované oceli 11 503. Na základě rešerše problematiky zápustkového kování a vyhotovených výpočtů byl navržen postup kování ...