Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování rizik výrobních procesů 

    Ftáčnik, Peter
    Základom fungovania výrobného podniku sú jeho výrobné procesy. Preto by mal podnik zamerať pozornosť na efektívny chod hlavných procesov a prihliadať na riziká, ktoré sú s procesmi spojené. Práca sa zaoberá rozborom rizík ...
  • Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu 

    Ftáčnik, Peter
    Základné fungovanie podniku je založené na jednotlivých výrobných článkoch. Ak chceme, aby celý podnik fungoval dobre, treba sa zaujímať o bezpečnosť práce vo výrobe. Cieľom bakalárskej práce bude analýza konkrétneho a ...