Now showing items 1-10 of 10

 • Chytrý obojek 

  Kožušník, Adam
  Práce se zabývá problematikou inteligentního obojku pro psa. Cílem je návrh a vytvoření aplikace pro monitorování pohybu psa s vhodným grafickým uživatelským rozhraním. Pro snímání pohybu je využito zařízení SensorTag od ...
 • Inteligentní řízení domácnosti 

  Fučík, Jan
  Práce shrnuje problematiku inteligentních domácností, popisuje používané standardy a některá dostupná komerční řešení. Je proveden návrh cenově dostupného a snadno použitelného systému chytré domácnosti, který může být ...
 • Inteligentní zařízení domácnosti 

  Fučík, Jan
  Práce stručně shrnuje problematiku inteligentních domácností a popisuje některá dostupná komerční řešení. Dále je proveden návrh jednoduchého otevřeného systému, který byl cenově dostupný a snadno použitelný. Je popsána ...
 • Návrh GUI multimediálního centra pro seniory 

  Gongol, Jakub
  Práce se zabývá problematikou tvorby grafického uživatelského rozhraní pro seniory se zaměřením na dotyková zařízení. Cílem je návrh a vytvoření aplikace ovladače multimediálního centra XBMC pro platformu Android. Práce ...
 • Návrh GUI pro ovládání domácnosti, vhodného pro seniory 

  Válek, Lukáš
  Práce se zabývá problémy při návrhu softwaru pro seniory a způsoby jak je řešit. Dále je proveden návrh rozhraní pro ovládání inteligentní domácnosti, které tyto problémy bere v potaz. Je popsán způsob jakým bylo postupováno ...
 • Odstranění sulfonamidových antibiotik s využitím pokročilých oxidačních procesů 

  Fučík, Jan
  Práce se zabývá aktuální problematikou narůstajících koncentrací léčiv a ostatních mikropolutantů ve vodním prostředí, kvůli nedostatečné účinnosti konvenčních metod používaných na čistírnách odpadních vod. Z tohoto důvodu ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Umlaufová, Pavla
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení informačního systému firmy OHL ŽS, a.s. a návrh změn. Její součástí je posouzení současného stavu firmy a návrhy na zlepšení konkrétních procesů a dílčích částí informačního systému.
 • Vzdálená diagnostika poruch výtahu 

  Weisser, Filip
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámení s řídicí jednotkou  rozvaděče výtahu a vytvoření převodníku pro její komunikaci se serverem. Dále navrhnout program pro sběr a uložení informací zaslaných řídicí jednotkou výtahu ...
 • Zařízení pro měření aktivity včelstva 

  Fučík, Jan
  Tato práce se před samotným návrhem zařízení věnuje charakteristickému chování včel. Uvažuje neelektrické veličiny, které mohou chování včel reprezentovat. Následuje popis komponentů, které mohou být pro měření jednotlivých ...
 • Zařízení pro měření aktivity včelstva 

  Fučík, Jan
  Tato práce se před samotným návrhem zařízení věnuje charakteristickému chování včel. Uvažuje neelektrické veličiny, které mohou chování včel reprezentovat. Následuje popis komponentů, které mohou být pro měření jednotlivých ...