Now showing items 1-11 of 11

 • Digitální prostorový termostat ovládaný přes internet 

  Bača, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá ideovým návrhem a následnou realizací digitálního prostorového termostatu, výběrem senzorů teploty a připojením zařízení do sítě internet. Zařízení je koncipováno jako tři bezdrátově komunikující ...
 • FSK modem s implementací protokolu AX.25 

  Vojtek, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem FSK modemu pro paketovou komunikaci. Na základě dostupné literatury bylo sestaveno funkční obvodové schéma a následně byla navržena a vyrobena deska plošných spojů převážně pomocí SMD součástek. ...
 • Hardwarový interface pro databázový server 

  Janů, Petr
  Cílem diplomové práce je realizace hardwarového interface databázového serveru. Interface bude sloužit pro sběr dat v místě instalace. Bude připojen ke vzdálenému MySQL serveru pomocí sítě Ethernet a ukládat do databáze ...
 • Hybridní modul pro průmyslovou lokalizaci 

  Sedláček, Petr
  Tato diplomová práce si klade za cíl návrh hybridního lokalizačního zařízení, které je schopno lokalizace uvnitř i vně budov. Lokalizace uvnitř budov je dosažena pomocí technologie Ultra Wideband a venkovní lokalizace je ...
 • Měření trajektorie malých cílů pomocí sítě CW radarů 

  Fuchs, Michal
  Disertační práce se zabývá problematikou měření trajektorie cílů pomocí pole dopplerovských radarů. Pozornost je věnována měření trajektorií střel v balistickém tunelu a možnosti využití radarových senzorů s jedním směšováním ...
 • Řídicí mikroprocesorový systém s kmitočtovým syntezátorem pro KV radiostanici 

  Povalač, Aleš
  Práce je zaměřena na vývoj bloků amatérské krátkovlnné radiostanice. V úvodu popisuje základní požadované funkce, vlastnosti a parametry. Je uveden kmitočtový plán radioamatérských pásem včetně druhů provozu. V druhé části ...
 • Řídicí systém nouzového osvětlení 

  Vyroubal, Rostislav
  Cílem diplomové práce je navrhnout systém pro monitorování a řízení nabíjení baterií nouzového osvětlení. Diskutovat a vybrat vhodné součástky s ohledem na cenu a dostupnost. Z vybraných obvodů sestavit úplné obvodové ...
 • Řídicí systém pro dálkovou laserovou spektroskopii 

  Petrilak, Michal
  Práce pojednává o návrhu řídící elektroniky pro řízení měřící sestavy pro měření prvkového složení metodou LIBS. Elektronika je řešena modulárně pro snadnou upravitelnost a variabilitu. Skládá se z několika samostatných ...
 • Řízení bezdrátové komunikace pomocí ZigBee 

  Fuchs, Michal
  Práce pojednává o vlastnostech bezdrátového protokolu ZigBee. ZigBee je srovnáváno s příbuznými bezdrátovými protokoly pracujícími v bezlicenčním pásmu 2,4GHz. Uvádí se jeho vlastnosti a oblasti využití. Popisuje možná ...
 • Speciální aplikace VoIP 

  Lembard, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh a následná realizace zařízení pro přenos hlasu v lokální síti a popisem použitých obvodů a řešení po stránce hw i sw. Zabývá se problematikou digitalizace nízkofrekvenčních signálů, ...
 • Zpracování zázněje z Dopplerovského radarového senzoru 

  Dušek, Martin
  Tato práce se zabývá způsoby měření rychlosti objektů, zejména pomocí Dopplerova jevu. Je zde popsáno čidlo HB410 a možná zpracování výstupního záznějového analogového signálu. Z frekvence záznějového signálu je odvozen ...