Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro definici JSON schémat 

    Fujaček, Martin
    JSON Schema predstavuje spôsob určovania ako majú vyzerať dáta formátu JSON. Táto práca má za cieľ zjednodušiť definovanie schém pre existujúce dáta formátu JSON. Popisuje návrh a implementáciu jednostránkovej aplikácie ...