Now showing items 1-2 of 2

  • Datový a funkční model IS 

    Fukátko, Petr
    Na základě analýzy současných přístupů k informačním systémům zabývajících se turistikou byl vytvořen datový a funkční model. Datový a funkční model byl koncipován tak, aby navržený informační systém byl přínosný pro široké ...
  • Podnikatelský záměr 

    Fukátko, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení obchodu s městskými koly. Její první část je více teoretická a je zaměřena na analýzu okolí firmy. V druhé části je vypracována hlavní část podnikatelského plánu.