Now showing items 1-2 of 2

  • Porovnání vrtacích procesů na vzorcích materiálů 

    Furch, Michal
    Již podle názvu můžeme usoudit, že tato rešeršní práce se zabývá porovnáním vrtacích technologii. V úvodu práce jsou shrnuty různé typy nástrojů a strojů k tvorbě vnitřních rotačních děr, další práce část naváže na pojednání ...
  • Výroba montážního pásku 

    Furch, Michal
    Montážní pásek slouží k upevnění ventilačního potrubí. Použitý materiál je feritická korozivzdorná ocel 1.4510 (ČSN 17 041) o tloušťce 1,27mm. Z možných variant výroby s ohledem na výrobní sérii 120000ks/rok vybrána ...