Now showing items 1-3 of 3

 • Biotribologie kloubní chrupavky 

  Furmann, Denis
  Táto bakalárska práca sa zaoberá biotribológiou kĺbnej chrupky. V prvej časti sa zaoberá analýzou jednotlivých stavebných zložiek chrupky. Ďalšia časť je venovaná definovaniu tribologických vlastností chrupky s ohľadom na ...
 • The effect of synovial fluid composition, speed and load on frictional behaviour of articular cartilage 

  Furmann, Denis; Nečas, David; Rebenda, David; Čípek, Pavel; Vrbka, Martin; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (MDPI, 2020-03-15)
  Articular cartilage ensures smooth motion of natural synovial joints operating at very low friction. However, number of patients suffering from joint diseases, usually associated with cartilage degradation, continuously ...
 • Studium vlivu složení synoviální kapaliny na tření kloubní chrupavky 

  Furmann, Denis
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou vplyvu zloženia modelovej synoviálnej kvapaliny na trecie vlastnosti kĺbnej chrupky. V práci je pozorovaný vplyv zložiek, koncentrácie, rýchlosti a zaťaženia. Boli realizované ...