Now showing items 1-18 of 18

 • Bezpilotní průzkum prostředí v mobilní robotice 

  Gábrlík, Petr
  Letecká fotogrammetrie v oblasti bezpilotních systémů představuje rychle rozvíjející se obor nalézající uplatnění napříč nejen průmyslovými odvětvími. Široce rozšířená metoda nepřímého georeferencování založená na vlícovacích ...
 • Cooperation between an unmanned aerial vehicle and an unmanned ground vehicle in highly accurate localization of gamma radiation hotspots 

  Lázna, Tomáš; Gábrlík, Petr; Jílek, Tomáš; Žalud, Luděk (SAGE Publications, 2018-01-01)
  This article discusses the highly autonomous robotic search and localization of radiation sources in outdoor environments. The cooperation between a human operator, an unmanned aerial vehicle, and an unmanned ground vehicle ...
 • Dálkové ovládání pro quadrotor 

  Růžička, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dálkového ovládání pro Quadrotor. Cílem projektu je návrh a praktická realizace základní desky, jako náhradu vysloužilého gamepadu, která bude umožňovat bezdrátové ovládání Quadrotoru ...
 • Lokalizace a navigace bezpilotního prostředku Tello 

  Panský, Michal
  Tato bakalařská práce se zabývá návrhem vhodného řešení ovládání bezpilotního letadla Ryze Tello při použití pro autonomní mise. Jejím obsahem je seznámení se a otestování všech dostupných SDK a veškerých funkcí, které ...
 • Měření přesnosti GNSS přijímačů 

  Čepl, Miroslav
  Práce se zabývá návrhem a realizací přípravku pro experimentální určení vlastností GNSS přijímačů při pohybu. Nejprve je provedena rešerše základních GNSS systémů a popisu přesnosti přijímačů. Následně je navržena metoda ...
 • Návrh stratosferické sondy a simulátor letu 

  Lindtner, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stratosférické sondy, jako prostředku na měření vlastností vyšších vrstev atmosféry. V simulacích je ukázán vliv různých parametrů na výsledný profil letu. Na základě reálných letů ...
 • Optické značky pro lokalizaci v mobilní robotice 

  Vítek, Filip
  Mezi problémy mobilní robotiky patří například způsob navigace a určování polohy mobilního robota. Jednou z mnoha možností je použití optických značek, kterými se zabývá tato práce. V první části práce je provedena rešerše ...
 • Optimalizace výběru aktuátorů pro vzdušný průzkumný prostředek 

  Vítek, Milan
  Cílem této práce je vytvoření doporučení pro výběr motorů, vrtulí a baterií pro vícemotorové létající prostředky, jež budou při dané konfiguraci optimální s ohledem na předpokládanou délku letu a dosažitelnou dynamiku. V ...
 • Plánování letové trajektorie pro bezpilotní letadla 

  Horeličan, Tomáš
  Táto práca sa venuje problematike plánovania kompletnej letovej trajektórie (tzn. horizontálnej a vertikálnej zložky) pre bezpilotné lietadlá (UAV) s hlavnou požiadavkou na udržovanie konštantnej výšky a odstupu od terénu. ...
 • Quadrocopter - stabilizace a regulace 

  Gábrlík, Petr
  Cílem práce je navrhnout a realizovat řízení a programovou obsluhu létajícího robotu koncepce quadrotoru. Práce je rozdělena do tří hlavních celků. První část se zabývá studií již hotových projektů, jejich vlastnostmi a ...
 • Řízení robotické sekačky trávy 

  Škapa, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem a realizací robotické sekačky se satelitní navigací. Začíná se přípravou platformy pro navigaci mobilního robotu ve venkovním prostředí, návrhem řídicího HW a SW a realizací daného ...
 • Simulace a řízení létajícího robota 

  Moravec, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá šestirotorovým vrtulníkem, kopterem. V úvodní části je stručné rozdělení kopterů a jejich konstrukce. Další část se zabývá matematickým popisem kopteru, na který je navrženo řízení. Toto ...
 • Towards Automatic UAS-Based Snow-Field Monitoring for Microclimate Research 

  Gábrlík, Petr; Janata, Přemysl; Žalud, Luděk; Harčarik, Josef (MDPI, 2019-04-25)
  This article presents unmanned aerial system (UAS)-based photogrammetry as an efficient method for the estimation of snow-field parameters, including snow depth, volume, and~snow-covered area. Unlike~similar studies employing ...
 • Transformation of UAV Attitude and Position for Use in Direct Georeferencing 

  Gábrlík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The direct georeferencing in aerial photogrammetry requires precise measurement of position and attitude of an image sensor, because the object point position is computed directly using this data. But for several reasons, ...
 • Univerzální řídicí systém pro quadrocopter 

  Gábrlík, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace univerzálního řídicího systému pro létající robot typu quadrocopter. Její první část se zabývá způsoby, jakými lze řešit program pro mikrokontrolér. Zvláštní pozornost je ...
 • Using an Automated Heterogeneous Robotic System for Radiation Surveys 

  Gábrlík, Petr; Lázna, Tomáš; Jílek, Tomáš; Sládek, Petr; Žalud, Luděk
  During missions involving radiation exposure, unmanned robotic platforms may embody a valuable tool, especially thanks to their capability of replacing human operators in certain tasks to eliminate the health risks associated ...
 • Výšková stabilizace quadrotoru 

  Ligocki, Adam
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat vertikální stabilizaci drona vyvinutého na Ústavu automatizace a měřicí techniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. Práce se postupně zabývá rešerší ...
 • Výšková stabilizace quadrotoru 

  Hamáček, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat dálkové řízení a stabilizaci letové výšky vlastního quadrotoru. Práce se nejprve zabývá realizací dálkového řízení quadrotoru. Následně stručným shrnutím snímačů letové ...